zangvereeniging_euterpe_zaandam

't Was op 16 februari 1874, dat een veertigtal muziekliefhebbers besloten tot de stichting van een Vereeniging tot bevordering van de Koorzang, zo meldde de inleiding van het feestboekje ter ere van het 25-jarig jubileum van de zangvereniging Euterpe, te Zaandam.

August Winter trad toen op als directeur van de zangvereniging. Na ongeveer acht jaar werkzaam te zijn geweest, nam de Winter een benoeming te Zutphen aan en werd J. W. Kersbergen in zijn plaats tot directeur van Euterpe gekozen. Deze bracht de vereniging tot bloei dankzij de ernstige en degelijke wijze, waarop hij de oefeningen leidde, en door de bezieling, die van hem bij de uitvoeringen uitging.

Dit was opnieuw waar te nemen bij de uitvoering van Handel's Oratorium Judas Makkabeüs, welke uitvoering als het hoofdmoment van de feestelijkheden in 1899 beschouwd mag worden. Met een zeer degelijk voorbereid koor van ruim honderd personen, het Utrechts Stedelijk Orkest van W. Hutschenruyter, het grote kerkorgel, bespeeld door de heer Doortmont en Messchaert, Rogmans en de dames Emma de Jong en Johanna Stuifsand als solisten, werd het grootse en frisse werk van de grootmeester van het oratorium op waardige wijze vertolkt.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zangvereeniging_euterpe_zaandam.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)