johannesziekenhuis

Sinds 1969 de naam van het voormalige, oorspronkelijk roomskatholieke, ziekenhuis Sint Jan. De Sint Jan ontstond officieus al in 1925 uit een combinatie van roomskatholieke wijk- en ziekenverpleging, uitgeoefend door de Kleine Zusters van de Heilige Joseph uit Heerlen in een pand aan de Oostzijde te Zaandam. In 1925 werden daar twintig zieken opgenomen met 1173 ligdagen, terwijl de zusters 5000 huisbezoeken (prijs: 10 cent per bezoek) aflegden. In 1927 werd besloten een nieuw ziekenhuis te bouwen, in 1932 werd aan het einde van de Bloemgracht te Zaandam 'de nieuwe Sint Jan' geopend. Directeur was dr. E.A. Immink.

Werden er dat eerste jaar 239 patiënten opgenomen, in 1956 was dat aantal gestegen tot 3039 met 63.500 ligdagen, terwijl de groei doorging. In 1969 ontstond de Stichting Interconfessioneel Ziekenhuis voor de Zaanstreek, door het samengaan van de r.k. Stichting Sint Jan-ziekenhuis met een protestants-christelijke groepering. Deze stichting presenteerde plannen voor een nieuw ziekenhuis met 400 bedden, waarna het Johannes-ziekenhuis inderdaad tot stand kwam. In 1979 ontstonden plannen voor één groot, geheel nieuw te bouwen Zaans ziekenhuis, waarvoor Johannes- en Juliana-ziekenhuis dienden te fuseren. Dit nieuwe ziekenhuis De Heel was uiteindelijk in 1987 voltooid en veranderde in 2004 van naam in Zaans Medisch Centrum ZMC.

Zie ook: Gezondheidszorg 3.3.2.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/johannesziekenhuis.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)