zeilmakerij

Bedrijfstak van ambachtelijke aard, in de Zaanstreek al beoefend in de 17e eeuw, mogelijk eerder.

Zeil- of zeilenmakers sneden en naalden in kleine werkplaatsen de zeilen voor de vele schepen, die in de Zaanstreek werden gebouwd of waren gestationeerd. Zij werkten voor de zeezeilvaart en de binnenschipperij. Verder vervaardigden zij dekzeilen en molenzeilen. Van dit ambacht zijn - wellicht doordat de bedrijven te kleinschalig waren - nauwelijks gegevens overgeleverd. Verondersteld mag echter worden dat er honderden arbeidskrachten bij betrokken waren.

Zie ook: Economische geschiedenisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEconomische geschiedenis

1. Economische ontwikkeling vóór 1580 (bladzijde 189 en volgende)

2. Economische ontwikkeling van de Zaanstreek in de periode 1580-1800 (bladzijde 192 en volgende)

3. Economische ontwikkeling van de Zaanstreek na 1800 (bladzijde 205 en volgende)

Bij het begin vap elk hoofdstuk is een opgave geplaatst van de behandelde economische sectoren en eventuele andere met het onderwerp samenhangende onderwerpen. Van hoofdstuk 1 treft u de inhoudsopgave hieronder aan. Door midd…
geschiedenis 2.5.6.

Een van de laatste Zaanse zeilmakerijen is die van de firma M. Dekker Jz. (thans Dekker Watersport bv) in Zaandam. Dit bedrijf is in 1866 gesticht door Marcus Dekker, die aanvankelijk alleen molenzeilen vervaardigde. Hij ging daarvoor met een roeiboot naar de molens in het veld om ter plekke de maten op te nemen. Ook handelde hij in goederen van zeildock en andere artikelen voor de scheepvaart, die hij opkocht bij de Marinewerf in Den Helder.

Zijn vrouw ('poe Dirkje') hield zich bezig met het naaien van vlaggen. Alle werkzaamheden werden verricht in een woning op het Dampad. Later werd naast het woonhuis een werkplaats gebouwd. In 1894 kwam zoon Marcus in de zaak, daarna zoon Jan. Deze twee broers leidden de zeilmakerij tot 1920, waarna Jan's zoon Gerardus (Gé) Dekker de zaak voortzette. In 1946 werd diens zoon Jan in de firma opgenomen.

In de loop der jaren breidde de firma Dekker zich uit. Naast de zeilmakerij ontstond een afdeling dekkledenverhuur en in de jaren zeventig een handel (winkel) in watersportbenodigdheden. Op de Rozengracht was in 1906 al het pand 'Beekema' neergezet, dat in 1914 met twee verdiepingen werd verhoogd. In 1968 is in verband met de stadssanering de werkplaats aan het Dampad naar het gebouw 'Beekema' overgebracht, waar de zaken nog steeds worden gedreven.

In 1983 droeg Jan Dekker het bedrijf over aan Arend Bloem. Deze heeft Dekker Watersport bv inmiddels uitgebreid met o.a. een grote kanoafdeling. Het bedrijf voert een groot assortiment in watersportartikelen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zeilmakerij.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)