zaanlandsche3

In 14 afleveringen, van 1841 tot 1854, verschenen almanak, waarin naast feestdagen, verjaardagen van het koninklijk huis en maanstanden in het zogenoemde Mengelwerk zowel historische als letterkundige bijdragen werden geplaatst. Samensteller was Jacob Honig Jansz. Jr. en uitgever J. Heijnis Tsz., beiden uit Zaandijk.

De jaarboekjes vormden destijds na Loosjes weer een eerste toevoeging aan de Zaanse geschiedschrijving. In de jaren dertig van de 20e eeuw heeft uitgever P. Out in Koog getracht de traditie van een Zaans Jaarboek te doen herleven. De twee toen verschenen boeken (1932 en 1934) bevatten geschiedkundige bijdragen van Gerrit Jan Honig en Sipke Lootsma.

  • zaanlandsche3.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/11/02 17:13
  • door 66.249.66.53