Westzaan 9 april 1884 - 11 april 1974

Willem Zonderland, geboren te Westzaan, werd op jeugdige leeftijd organist in Schagen en in 1909 op 25-jarige leeftijd als organist van de Menniste Kerk te Harlingen en dirigent van gemengd koor Euterpe in dezelfde stad aangesteld. Hij volgde in deze functies Jac. van Zutfen op. In 1919 verhuisde Zonderland naar Leeuwarden waar hij tot 1965 als organist van de Vermaning van Leeuwarden in dienst was.

Zonderland dirigeerde het Toonkunstkoor Heerenveen, toen nog Heerenveens Gemengd Koor geheten van 1914 tot 1920, gevolgd door het dirigentschap van arbeiderszangvereniging De Dageraad. Van 1919 tot 1934 was hij artistiek leider van de Friesche Orkestvereniging. In deze functie werd hij in 1928 benoemd tot ridder in de Belgische Orde der Kroon en in 1930 benoemd tot Officier de I'Académie van Frankrijk. Hiernaast vervulde Zonderland van 1919 tot 1936 de functie van directeur van de Stedelijke Muziekschool te Leeuwarden.

Het eerste concert onder zijn directie is het oratorium Paulus van Mendelssohn. Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, gaan er stemmen op de repetities te staken. Anderen voeren aan dat het juist gunstig is in deze roerige tijden een wijle in een meer harmonische wereld te verkeren. Met dit inzicht gaan de repetities door. In 1916 wordt zelfs een zeer geslaagd tweedaags muziekfeest gegeven samen met Het Groninger Harmonie-orkest. In 1917 voert hij het oratorium Die Zerstörung Jerusalems uit van August_Klughardt. De recensent rept van een grondige verwoesting, niet alleen van Jeruzalem, maar ook van het stuk.

Met meer succes dirigeert hij achtereenvolgens in 1918, 1919 en 1920 de Elias van Mendelssohn, Joshua van Händel en Faustszenen van Schumann. Het concert van 1918 wordt geteisterd door de Spaanse griep: de voorafgaande repetities worden slecht bezocht. Het Symfonie Orkest Leeuwarden, waar Zonderland inmiddels Jan Paardekoper had opgevolgd als dirigent, voerde onder zijn leiding grote werken uit waaronder alle symfonieën van Beethoven. In 1938 verzorgde hij de Nederlandse première van Tsjaikovsky's Tweede Pianoconcert in Amsterdam.

Zonderland bleef ook als pianist en organist regelmatig concerten verzorgen door heel Friesland. Nadat zowel het S.O.L. in 1934 als de muziekschool in 1936 opgeheven waren, werd Zonderland dirigent van het Dokkumer Toonkunstkoor. Ook werd hij hoofdbestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging en van de bond van zangkoren in Friesland. Hij componeerde koorwerken en liederen en was muziekmedewerker van de NRC en de Leeuwarder Courant.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zonderland.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)