zuiderzeemuseum

Museum in Enkhuizen. Met de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 door de Afsluitdijk, veranderde er veel in het leven van de mensen die tot dan toe rond die zee gewoond hadden. Om iets van dat leven aan het nageslacht te kunnen tonen werd na moeizame voorbereidingen in Enkhuizen het Zuiderzeemuseum geopend.

Aanvankelijk bestond dat uitsluitend uit een in een voormalig pakhuis van de Verenigde Oost-Indische Compagnie van de Kamer Enkhuizen (het zogeheten 'Peperhuis') gevestigd 'Binnenmuseum'. Dit Binnenmuseum werd geopend in 1950, drie jaar nadat het Zuiderzeemuseum was gesticht. In 1982 kon, na een lange voorbereidingstijd. het bijbehorende Buitenmuseum worden geopend.

Hoewel de Zaanstreek niet direct aan de voormalige Zuiderzee grenst (of heeft gegrensd), waren er altijd zoveel contacten dat zowel in het Binnen- als in het Buitenmuseum objecten uit de Zaanstreek zijn te vinden, in het Binnenmuseum bijvoorbeeld Assendelver kasten (zie: Zaanse kasten).

Het Buitenmuseum is opgebouwd uit een aantal verschillende buurtjes. Zo is er een 'stadsgracht' met aan de ene kany huizen uit Friesland en aan de andere kant Noord-Hollandse panden. Aan de Noord-Hollandse kant bevindt zich onder meer een voormalig koopmanshuis uit Zaandijk (Lagedijk 156). Het is, behoudens een bakstenen voorgevel in sobere classicistische stijl, geheel in hout opgetrokken.

Bij het huis is een tuin aangelegd in de trant zoals die in de 18e en 19e eeuw in de Zaanstreek (en ook in Waterland) veel voorkwam (zie: Zaanse tuinen). Deze tuin is een kopie van het kralentuintje van een antiquair uit Broek in Waterland. In de buurt staat ook een klein houten pand uit Jisp en is ruimte gereserveerd voor een midden-19e-eeuws pand in empire-stijl uit Wormerveer (Zaanweg 54).

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zuiderzeemuseum.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)