zuiderzeemuseum

Museum in Enkhuizen. Met de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 door de Afsluitdijk, veranderde er veel in het leven van de mensen die tot dan toe rond die zee gewoond hadden. Om iets van dat leven aan het nageslacht te kunnen tonen werd na moeizame voorbereidingen in Enkhuizen het Zuiderzeemuseum geopend.

Aanvankelijk bestond dat uitsluitend uit een in een voormalig pakhuis van de Verenigde Oost-Indische Compagnie van de Kamer Enkhuizen, het Peperhuis, gevestigd in het Binnenmuseum dat werd geopend in 1950, drie jaar nadat het Zuiderzeemuseum was gesticht. In 1982 kon, na een lange voorbereidingstijd, het bijbehorende Buitenmuseum worden geopend.

Hoewel de Zaanstreek niet direct aan de voormalige Zuiderzee grenst of heeft gegrensd, waren er altijd zoveel contacten dat zowel in het Binnen- als in het Buitenmuseum objecten uit de Zaanstreek zijn te vinden, in het Binnenmuseum bijvoorbeeld Assendelver kasten (zie: Zaanse kastenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse kasten

Houten huizen in de Zaanstreek en elders in Nederland boden door hun constructies volop gelegenheid om allerlei voorwerpen in ingebouwde kasten en kastjes op te bergen. Tussen de buitenweeg en het binnenschot konden bijvoorbeeld ondiepe kastjes van 10-15 centimeter worden gemaakt om kopjes, schotels en glaswerk op te bergen. Iets diepere kastjes van 20 cm werden in de 18e eeuw aan weerszijden van de smuigers en onder de ramen aangebracht.
).

Het Buitenmuseum is opgebouwd uit een aantal verschillende buurtjes. Zo is er een stadsgracht met aan de ene kant huizen uit Friesland en aan de andere kant Noord-Hollandse panden. Aan de Noord-Hollandse kant bevindt zich onder meer een voormalig koopmanshuis uit Zaandijk, ooit gelegen aan de Lagedijk 156. Het is, behoudens een bakstenen voorgevel in sobere classicistische stijl, geheel in hout opgetrokken.

Bij het huis is een tuin aangelegd in de trant zoals die in de 18e en 19e eeuw in de Zaanstreek en ook in Waterland veel voorkwam (zie: Zaanse tuinenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse tuinen

De toenemende bebouwing, vooral langs de Zaan, maakte dat er in de 17e eeuw steeds minder ruimte voor tuinaanleg overbleef. De erven voor en achter de huizen waren over het algemeen niet groot. Onbebouwde kavels aan de paden werden gebruikt als weiland, bleekveldjes en boomgaarden. Bij de grotere en duurdere huizen werden echter, voor zover er ruimte was, vooral in de 18e en 19e eeuw fraaie tuinen aangelegd. Wanneer dit (bij inverdan staande huizen) een voortuin betrof, werd dez…
). Deze tuin is een kopie van het kralentuintje van een antiquair uit Broek in Waterland. In de buurt staat ook een klein houten pand uit Jisp en is ruimte gereserveerd voor een midden-19e-eeuws pand in empire-stijl uit Wormerveer (Zaanweg 54).

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zuiderzeemuseum.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/05/30 10:05
  • door zaanlander