zwaluw1

Snuifmolen in Westzaan. De Windbriefplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWindbrief

Akte van vergunning tot het bouwen van een windmolen, waarin voorts de bepalingen omtrent het Windrecht waren geregeld.

Windbrieven waren een vereiste voor het bouwen van een molen. Desondanks zijn niet van alle bekende molens ook de windbrieven bekend. Deze zijn vermoedelijk verloren geraakt. In een aantal gevallen was de windbrief van jongere datum dan de molen zelf. De oudst bekende windbrieven met betrekking op de Zaanstreek dateren uit de 16e eeuw.
werd gegeven in juni 1756. De molen stond aan en ten noorden van de Mallegatsloot, op het erf van de in 1750 afgebroken houtzaagmolen De Zwaluw. De molen is in 1805 gesloopt.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zwaluw1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)