zwertbroek

Dit is een oude revisie van het document!


Zaandam 23 augustus 1893 - Amsterdam 20 oktober 1977

Journalist, één van de oprichters van de VARA. Zwertbroek werd geboren in Zaandam, maar bracht zijn jeugd in Haarlem door. In 1925 richtte hij, samen met Levinus van Looi, een Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs, de VARA op. Tussen 1925 en 1934 was hij programmaleider van de nieuwe omroep.

In 1934 vertrok hij met Vereniging van Vrienden van de Sovjet-Unie, naar Rusland als V.V.S.U.-delegatie; na terugkeer sprak hij op V.V.S.U.-bijeenkomsten; was tevens voorzitter van de afdeling V.V.S.U.; 1937 hoofdbestuurslid van de Synth.Orde; sprak in 1938 herhaaldelijk op bijeenkomsten van de Internationale Vereniging I.V. Bellamy, was als journalist werkzaam voor het periodiek 'Stad en Land'.

De vijf minuten stilte na de executie van de vermeende, inmiddels gerehabiliteerde Rijksdagbrandstichter Marinus van der Lubbe en andere zaken, werden hem niet in dank afgenomen en betekenden het einde van zijn carrière. Na enige tijd voeling te hebben gehad met de CPN, keerde hij zich tot het fascisme. Voor zijn rol tijdens de oorlog, onder meer propaganda-praatjes op de radio, werd hij tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld. Na zijn vrijlating voorkwam een krankzinnigheidsverklaring, dat hij wegens antisemitisme vervolgd werd. Zijn laatste dagen verliepen in een verzorgingshuis aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam. Hij overleed op 20 oktober 1977.

  • zwertbroek.1502634810.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2017/08/13 16:33
  • door zaanlander