ambacht1

In de economie dat deel der productie dat, in tegenstelling tot die in fabrieken, zonder tussenpersonen tot stand komt. Er is een onmiddellijke verhouding tussen producent en consument; kenmerkend is dat de ambachtsman het product geheel vervaardigt of tenminste voor een groot deel. Terwijl vroeger een aanzienlijk deel van de productie ambachtelijk werd vervaardigd, is de taak van de ambachtsman sinds de 19e eeuw steeds meer door de industrie overgenomen.

In dit proces heeft de Zaanstreek, als een der eerste industriegebieden, sinds het begin van de 17e eeuw een rol gespeeld; denk in dit verband aan de talrijke industriemolensplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolenindustrie

Productieve technische bedrijvigheid, uitgevoerd met molens. De Zaanstreek wordt met recht het oudste industriegebied ter wereld genoemd. Vanaf omstreeks 1600 ontwikkelde zich hier een opeenhoping van industriële bedrijvigheid van een tot dan ongekende veelzijdigheid en omvang. Tussen 1575 en 1875 zijn rond de Zaan ongeveer duizend molens gebouwd. Nu, zo'n honderd jaar later, zijn daarvan, naast een drietal polder-watermolens, slechts een dertiental industrie windmolens over.
. Van de specifieke Zaanse ambachten is weinig bewaard gebleven. Er zijn nog twee molenmakerijen. Andere ambachten zoals de kopergieterij ten behoeve van de witpapiermolens, zijn verdwenen. De zevenmakerij is geïndustrialiseerd, de harenmakerij wordt nog in een enkele oliemolen bedreven. Ondanks voortgaande industrialisatie is het ambacht evenwel niet geheel uit de samenleving verdrongen.

Zolang er behoefte bestaat aan producten met een min of meer persoonlijk stempel, zal er ook ambachtelijke productie blijven bestaan. In deze zin heeft het ambacht nog een sociale en culturele betekenis. De zelfstandigheid van de ambachtsman, alsook de aan zijn werk toegekende persoonlijke, soms kunstzinnige, vorm bleef voldoende boeiend, zodat de kleinschalige ambachtelijke productie niet geheel verdween. Door beurzen en tentoonstellingen, tegenwoordig vooral aanwezig op folkloristische markten, worden de soms zeer oude ambachten in de publieke belangstelling gehouden. Op de Zaanse Schans worden ten onrechte kaas- en klompenmakerij alsmede tingieterij als specifiek-Zaanse ambachten gedemonstreerd. De ambachtelijke Molenmakerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolenmakerij

Ambachtelijke bedrijfstak, waarin men zich bezig houdt met de bouw en inrichting van windmolens alsmede met de reparatie daarvan.

Over de Zaanse molenmakerij in het verleden is weinig bekend. Er is ook nauwelijks over gepubliceerd. Toch ligt de conclusie voor de hand dat er ettelijke bedrijven en een groot aantal vaklieden bij betrokken moeten zijn geweest. De grote concentratie van industriemolens in de Zaanstreek is immers vrijwel binnen honderd jaar in de 17e eeuw tot stand gek…
, vroeger door een aantal bedrijven uitgeoefend, wordt in 2017 door twee ondernemingen voortgezet, de Windmolenmakerij Saendijck bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolenmakerij Saendijck

Molenmakerij Saendijck opgericht in 1975 door Nico Maas en Gerrit Smit, die rijke ervaring bij de firma Gebroeders Husslage opdeden. De gebroeders Husslage vormden de vierde generatie van een molenmakersgeslacht dat in de Zaanstreek ononderbroken werkzaam is geweest. Pieter Husslage (1881) was gespecialiseerd in pelmolens, Gerrit Husslage (1880) was bijzonder kenner van oliemolens en verzamelde als auteur buitengewoon veel historische en technische bijzonderheden van wind…
aan de Lagedijk 122 te Zaandijk en Bart Nieuwenhuijs Restauratiebedrijfplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigB.C. Nieuwenhuijs Restauratiebedrijf

Restaurator Bart Nieuwenhuijs (1979) verzamelde in zijn jeugd antieke objecten van Zaanse molens en huizen en was actief bij de modelbouwclub van het Pink in Koog aan de Zaan. Daarmee ontstond passie voor molens, Zaanse houtbouw en ambachtswerk. Na zijn LTS timmer-opleiding bekwaamde hij zich via het leerlingstelsel van SPB, en werkte bij het Zaans restauratiebedrijf
.

Zie ook: Economische geschiedenis 3.10.5plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEconomische ontwikkeling van de Zaanstreek na 1800

3.1. Economische stagnatie

3.1.1. Stagnatie, armoede

Zie ook:

De Franse tijd betekende een absoluut dieptepunt in de economische ontwikkeling van de Zaanstreek. Het zou daarna nog een halve eeuw duren eer van een substantieel economisch herstel sprake was. Van de eertijds zo bloeiende en rijk geschakeerde stuwende nijverheid was omstreeks 1815 nog een beperkt aantal oudere bedrijfstakken over de
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/ambacht1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 16:06
  • door jan