aten

Naam van een doopsgezind geslacht, aanvankelijk woonachtig in Krommeniedijk en Krommenie, later vooral te Wormerveer, maar ook te Zaandam. Boekenoogenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoekenoogen, Gerrit Jacob

Wormerveer 18 april 1868 - Leiden 26 augustus 1930

Taalkundige, vooral bekend geworden door zijn academische proefschrift 'De Zaanse Volkstaal', waarop hij in 1896 in Leiden cum laude promoveerde. De hoofdinhoud van dit in 1897 uitgegeven lijvige werk wordt gevormd door het Idioticon, waarvan is getuigd dat het buiten kijf het meest volledige en best bewerkte woordenboek van enige Nederlandse streektaal is.
brengt de oorsprong van de familienaam in verband met 'ate', een Zaans woord dat tot het eind der vorige eeuw in gebruik was met de betekenis 'vader'.

In 1685 bouwde rolreder Claes Adryaensz. Aten de oliemolen de Groene Boer aan het Noordeinde te Wormerveer. Voordien was hij Meester timmerman en molenmaker te Krommeniedijk. Zijn oomzegger Willem Cornelisz. nam de naam Aten aan van zijn moeder, Trijntje Dircks, zuster van Claes Adryaensz. Aten. Deze Willem Cornelisz. Aten was eveneens molenmaker, met in 1727 een werf te Wormerveer. Zijn zoon Jan Willemsz. Aten kocht in 1754 oliemolen De Ramplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRam, de

Oliemolen te Wormerveer.

Hij bestond al in 1643. Hij heeft gestaan ten zuiden van en bij de Dubbele Buurt, binnendijks, en werd gesloopt in 1874.

oliemolen molen
bij de Dubbele Buurt, in 1766 bouwde hij daar een huis, hoek Schoolpad.

Een andere zoon, Aris Willemsz. Aten, kocht in 1758 een stijfselmakerij te Wormerveer en was daarbij, zoals niet ongebruikelijk was bij stijfselmakers, ook varkensmester, de zogenoemde stijfseldrank was namelijk gewild als varkensvoer.

Willem Jansz. Aten, geb. 1762, volgde zijn vader op als olieslager op De Ram, hij dreef tevens een kaaskoperij op het Zuideinde te Wormerveer. Zijn zoon Barend had een grutterij en was de vader van onder meer Jan Aten (1832- 1899) die te Wormerveer koopman en gerstpellerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGerstpellerij

Zie: Pellerij en Economische geschiedenis 3.6.5.
was. Diens zoon, Cornelis Aten, was makelaar in effecten en onroerend goed en stichtte in 1888 de nog bestaande firma Cornelis Aten. In dit bedrijf werd hij opgevolgd door zijn zoon, de vooral ook als publicist bekend geworden Jan Atenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAten, Jan

Wormerveer 17 januari 1896 - Haarlem 27 juni 1979

Makelaar in effecten en onroerend goed te Wormerveer, in de Zaanstreek vooral bekend geworden als publicist over de regionale geschiedenis. Aten was een der redacteuren van het maandblad De Zaende en lange tijd voorzitter van het historisch gezelschap
en vervolgens door diens zoon Dirk Aten.

De Zaandamse familie Aten, houthandelaren met zagerij De Barkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBark, de

Zagerij van Remmert Aten (1861-1938) te Zaandam. In 1883 werd de uit 1726 stammende wagenschotzager De Tarweakker gekocht door Remmert Aten. Met de aankoop van De Tarweakker startte Aten een nieuwe houthandel. Na enkele jaren verkocht Aten de molen aan houtzager Pieter de Lange, die er tot 1902 mee bleef werken. Waarna de molen gesloopt werd.
in het Westzijderveld, stamde af van de hiervoor vermelde Barend Aten, wiens zoon Barend Barendsz. Aten eigenaar was van hennepklopper De Zwaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZwaan, De

Houtzaagmolen in Westzaan. De Windbrief van de balkenzager werd gegeven in juli 1678. De molen stond aan de Westzanerdijk, aan en ten westen van de Gouw. Hij werd waarschijnlijk kort na juli 1742 gesloopt.
in Krommenie en van een stoomgrutterij aldaar. Aanvankelijk werd deze grutterij door paarden gedreven.

Een zoon van Barend Barendsz. Aten kocht in 1892 de Zaandamse stoomzagerij De Bark van de fa. Wed. Willem Middelhovenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMiddelhoven

Ondernemersgeslacht, in de 16e eeuw door geloofsvervolging uit de omgeving van Sittard verdreven en na een zwerftocht via Antwerpen, Middelburg en Delfshaven in de Zaanstreek gekomen.

In 1660 vestigde Johan Dirkszoon Middelhoven zich in Zaandam en later Krommenie en vond daar aansluiting bij zijn doopsgezinde geloofsgenoten, onder wie hij ook als leraar werkte. Hij was de vader van een talrijk geslacht, dat zich bezighield met verschillende takken van handel, molenindustrie en rede…
ten behoeve van zijn zoons Willem Atenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAten, Willem

Zaandam, 15 januari 1894 - Soestdijk, 12 juli 1973 Zicht op houthandel Remmert Aten in het Westzijderveld Directeur en mede-eigenaar van houthandel en -zagerij De Bark te Zaandam. Kreeg bekendheid als amateur-kunstschilder, werkte als zodanig in Zaandam, Haarlem en van 1959 af in Laren N.H. Tekenaar van het vlakke Nederlandse landschap en portretten.
, Remmert Atenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAten, Remmert

Zaandam 9 augustus 1895 - Zaandam 15 augustus 1984

Houthandelaar en verzetsman. Aten is de tweede zoon in een gezin met zeven kinderen. Zijn vader was de eigenaar van houtzagerij De Bark. Remmert Aten was een actief amateurtoneelspeler, samen met zijn vrouw was hij veertig jaar lid van
en Bart Aten. De Bark werd in 1969 opgeheven.

Zie ook: Familienamen Aten

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/aten.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)