aten

Naam van een doopsgezind geslacht, aanvankelijk woonachtig in Krommeniedijk en Krommenie, later vooral te Wormerveer, maar ook te Zaandam. Boekenoogen brengt de oorsprong van de familienaam in verband met 'ate', een Zaans woord dat tot het eind der vorige eeuw in gebruik was met de betekenis 'vader'.

In 1685 bouwde rolreder Claes Adryaensz. Aten de oliemolen de Groene Boer aan het Noordeinde te Wormerveer. Voordien was hij Meester timmerman en molenmaker te Krommeniedijk. Zijn oomzegger Willem Cornelisz. nam de naam Aten aan van zijn moeder, Trijntje Dircks, zuster van Claes Adryaensz. Aten. Deze Willem Cornelisz. Aten was eveneens molenmaker, met in 1727 een werf te Wormerveer. Zijn zoon Jan Willemsz. Aten kocht in 1754 oliemolen De Ram bij de Dubbele Buurt, in 1766 bouwde hij daar een huis, hoek Schoolpad.

Een andere zoon, Aris Willemsz. Aten, kocht in 1758 een stijfselmakerij te Wormerveer en was daarbij, zoals niet ongebruikelijk was bij stijfselmakers, ook varkensmester, de zogenoemde stijfseldrank was namelijk gewild als varkensvoer.

Willem Jansz. Aten, geb. 1762, volgde zijn vader op als olieslager op De Ram, hij dreef tevens een kaaskoperij op het Zuideinde te Wormerveer. Zijn zoon Barend had een grutterij en was de vader van onder meer Jan Aten (1832- 1899) die te Wormerveer koopman en gerstpeller was. Diens zoon, Cornelis Aten, was makelaar in effecten en onroerend goed en stichtte in 1888 de nog bestaande firma Cornelis Aten. In dit bedrijf werd hij opgevolgd door zijn zoon, de vooral ook als publicist bekend geworden Jan Aten en vervolgens door diens zoon Dirk Aten.

De Zaandamse familie Aten, houthandelaren met zagerij De Bark in het Westzijderveld, stamde af van de hiervoor vermelde Barend Aten, wiens zoon Barend Barendsz. Aten eigenaar was van hennepklopper De Zwaan in Krommenie en van een stoomgrutterij aldaar. Aanvankelijk werd deze grutterij door paarden gedreven.

Een zoon van Barend Barendsz. Aten kocht in 1892 de Zaandamse stoomzagerij De Bark van de fa. Wed. Willem Middelhoven ten behoeve van zijn zoons Willem Aten, Remmert Aten en Bart Aten. De Bark werd in 1969 opgeheven.

Zie ook: Familienamen Aten

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/aten.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)