bakker_cornelis

Koog aan de Zaan 5 februari 1863 - Utrecht 19 augustus 1933

Arts in Broek in Waterland, bekend geworden door onderzoek naar de folkloreplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFolklore

De gezamenlijke uit het verleden overgeleverde zeden en gebruiken van een land, streek of plaats. Deze tradities worden bestudeerd en zo mogelijk verklaard door de wetenschap der volkskunde. Tot de folklore worden doorgaans gerekend:

* zeden en gebruiken onder andere bij geboorte, huwelijk en dood; bij de feesten van het jaar; bij eten en drinken; bij vermakelijkheden en spel (niet in het minst bij het kinderspel), woningbouw en klederdracht, de gewoonten bij landbouw, veeteelt en a…
aldaar. Hij was een belangrijk informant van Gerrit Jan Boekenoogenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoekenoogen, Gerrit Jacob

Wormerveer 18 april 1868 - Leiden 26 augustus 1930

Taalkundige, vooral bekend geworden door zijn academische proefschrift 'De Zaanse Volkstaal', waarop hij in 1896 in Leiden cum laude promoveerde. De hoofdinhoud van dit in 1897 uitgegeven lijvige werk wordt gevormd door het Idioticon, waarvan is getuigd dat het buiten kijf het meest volledige en best bewerkte woordenboek van enige Nederlandse streektaal is.
, inzake het taalgebruik in Noord-Holland. Zowel zijn inventarisatie van vroegere volksliedjes en -verhalen als zijn onderzoek naar volksgeneesmiddelen en -magie trokken de aandacht. Over de laatste onderwerpen publiceerde hij 'Volksgeneeskunde in Waterland' (Amsterdam, 1928), terwijl hij voorts artikelen schreef over geesten- en heksengeloof boven het IJ. Dankzij zijn inspanning is ook de vroegere luilakvieringplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLuilak

Traditioneel volksfeest dat in de Zaanstreek, hier en daar elders, zoals in Amsterdam en Haarlem, nog in sterk afgezwakte vorm vooral door de jeugd wordt gevierd op de zaterdag voor Pinksteren. De kinderen stonden vroeg in de morgen op of gingen helemaal niet naar bed, wekten de langslapers op luidruchtige wijze waarbij liedjes werden gezongen, zoals: Luilak, slaapzak, beddezak, staat om negen ure op; negen ure, hallef tien, kan de luilak nog niet zien.
, onder meer die in de Zaanstreek, vastgelegd.

Meer dan 500 verhalen uit de regio tekende hij op: verhalen over bijzondere mensen en gebeurtenissen, seks, slimheid en domheid, sociale afwijkingen en religie, over kollen en tovenaars en vooral over levenslessen.

Externe link:

Verhalen uit de volksmond, van de vereniging oud Broek in Waterland

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/bakker_cornelis.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)