beets1

(Wormerveer 20 juli 1922-Zaandam 07 februari 2009)

Vakbondsbestuurder (onder andere voorzitter NVV en FNV, afd. Zaanstreek) en gemeenteraadslid (Partij van de Arbeid) te Wormerveer en later Zaanstad. Willem Beets werd geboren in Wormerveer, in welke gemeente hij steeds bleef wonen. Als jongen werd hij lid van de Arbeiders Sport Bond, daarna van de Arbeiders Jeugd Centraleplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArbeiders Jeugd Centrale (AJC)

Zelfstandige jeugdbeweging, opgericht door de SDAP, met financiële steun van het NVV. Direct na de oprichting van de landelijke AJC, in maart 1918, werden er in de Zaanstreek afdelingen opgericht en werden leden van de Jeugd Centrale actief, aanvankelijk onder toezicht en met hulp van het NVV en de SDAP, en later meer en meer als zelfstandige jeugdbeweging. Er ontstonden twee Zaanse afdelingen. In het café van Klein te Assendelft werd de afdeling Noord opgericht,…
, welke beweging echter in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werd verboden. In 1937 begon hij te werken bij de Gebroeders Klinkenbergplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKlinkenberg

Zie: Genius Klinkenberg bv-Klinkenberg.
te Wormerveer, en werd hij lid van de Algemene Nederlandse Metaal Bond (ANMB).

Na de oorlog werd hij penningmeester van de afdeling Wormerveer van deze bond, later zou hij hiervan voorzitter worden. Tussen 1947 en 1952 volgde hij de kaderschool van het NVV, het Troelstra-oord in Beekbergen. Als ad interim-voorzitter van de ANMB-afdeling Krommenie maakte hij de sluiting van Verblifa (Verenigde Blikfabrieken)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerblifa (Verenigde Blikfabrieken)

Voormalig blikbedrijf in Krommenie, tot stand gekomen bij een fusie in 1912. De samenstellende bedrijven, Woud & Schaap en Verwer Blikfabrieken waren in strikte zin geen echte familiebedrijven. Beide waren opgericht aan het einde van de 19e eeuw, toen Zaanse bedrijven meer behoefte kregen aan blik als verpakkingsmiddel.
mee.

Midden jaren `60 werd Beets voorzitter van de afdeling Zaanstreek van het NVV. Hij was nauw betrokken bij de fusie van dit vakverbond met het NKV tot de FNV (1 januari 1976), en werd de eerste voorzitter van de af deling Zaanstreek van het nieuwe vakverbond. In 1987 deed hij een stapje terug en werd hij tweede voorzitter van de Zaanse afdeling van de FNV. Beets bleef steeds werknemer van de Gebroeders Klinkenberg.

Toen Klinkenberg begin jaren `80 in moeilijkheden kwam werd hij voorzitter van de Ondernemingsraad. In die functie leidde hij de personeelsacties, die in belangrijke mate bijdroegen tot de redding van het bedrijf (zie voorts: Genius Klinkenberg bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGenius Klinkenberg bv

Machinefabriek en constructiewerkplaats te Wormerveer. Oorspronkelijk familiebedrijf Gebroeders Klinkenberg, vanaf 1984 zelfstandige werkmaatschappij van Genius Holding te IJmuiden.

Als stichtingsdatum van Klinkenberg wordt 1 mei 1855 aangehouden, toen Pieter Klinkenberg zelfstandig zaken ging doen. Eerder werkte hij al in de smederij van zijn vader te Krommenie, waarvan hij in 1855 de leiding overnam. In 1857 werd een nieuw bedrijf gevestigd aan het Noordeinde te Wormer…
Klinkenberg). Hij was lid van de raad van commissarissen van Genius Holding te IJmuiden. In 1987, toen hij vijftig jaar bij het bedrijf werkte, werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Beets kwam in 1966 in de gemeenteraad van Wormerveer voor de Partij van de Arbeid. Na de samenvoeging (1974) kwam hij in de gemeenteraad van Zaanstad. Hij vervulde tal van andere maatschappelijke functies.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/beets1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)