Wormer, 26 maart 1893 - Bergen-Belsen, 9 maart 1945

Wim Binken 1893-1945

Wilhelmus (Wim) Binken, woonachtig aan het Oosteinde in Wormer was als verzetsman aangesloten bij de Landelijke Onderduikers organisatie LO. Deze illegale organisatie verzorgde onder meer bonkaarten voor hen die zich onttrokken aan de Arbeitseinsatz. Ondergedoken mannen kwamen niet in aanmerking voor distributiekaarten. Bonkaarten werden noodgedwongen verkregen door overvallen op distributiekantoren.

Wim was werkzaam bij de papierfabriek van Gelder Zonen te Wormer. Via de LO werd hem verzocht, naast reeds drie bestaande onderduikers, onderduiker Verkerk in huis te nemen. Verkerk bleek een V-mann te zijn. Aanvankelijk verrichte hij ondergronds werk maar na een eerdere arrestatie door de Sicherheidsdienst werd Verkerk voor het blok gezet. Hij kreeg de keus te infiltreren bij het verzet, naar een concentratiekamp te worden gestuurd of mogelijk te worden gefusilleerd. Verkerk koos voor het eerste.

In mei 1944 werden Binken, zijn echtgenote en drie onderduikers waaronder zijn zoon Wim Binken en Jan Band uit de Knollendammerstraat no 3, door de SD gearresteerd. De gearresteerden werden in de berm van de weg bij de sloot opgesteld en verwachtten een executie. Verraden door Verkerk die van de onderduikers op de hoogte was, werden zij echter naar cafe Het Moriaanshoofd gebracht waar zij de gehele verdere dag met hun handen tegen de muur moesten staan. Mevrouw Binken mocht later naar huis.

De vier mannen werden overgebracht naar de gevangenis aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Na tien dagen volgde vrijlating; één onderduiker werd op transport naar Duitsland gezet om te worden ingezet voor oorlogsindustrie. Of dat zoon Wim was of Jan Band was is onduidelijk. In ieder geval kwam Band ook in Duitsland terecht als bakkersknecht in een Duits dorp waar hij in het gezin van de bakker werd opgenomen en als zodanig hoegenaamd geen risico liep.

Begin september werd Wim Binken opnieuw gearresteerd, wederom door verraad van Verkerk die ervan op de hoogte was dat Binken een radiotoestel verborgen hield dat ingeleverd had moeten worden. Het toestel werd echter niet gevonden, omdat het naar elders overgebracht was.

Binken werd toch meegenomen; eerst naar de beruchte Euterpestraat in Amsterdam voor verhoor en later naar het concentratiekamp Vught. Vervolgens werd hij op Dolle Dinsdag, 5 september 1944, overgebracht naar het concentratiekamp Oraniënburg, gevolgd door het vernietigingskamp Bergen-Belsen. Volgens informatie van het Rode Kruis is Wim daar op 9 maart 1945 om het leven gekomen.

Om hem te eren voor zijn risicovolle rol in de Landelijke Onderduikersorganisatie, is op het Ketelhuisplan in Wormer een woonwijk naar hem genoemd: het Wim Binkenhof.

Zie: Tweede Wereldoorlogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTweede Wereldoorlog

De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de Zaanstreek en haar inwoners kunnen niet los worden gezien van wat toen elders gebeurde. Bezetting, verlies van vrijheid, armoede, deportaties, spoorwegstaking, honger, verzet en executies, de Zaanstreek kreeg er haar deel van.
Wereldoorlog 4.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/binken.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)