birma

Gebruikelijke aanduiding van een voormalige rijstpellerij langs de Zaan, aan de Oostzijde te Zaandam. Het gebouw werd in 1876 door Hendrik Blansplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlans, Hendrik

Hendrik Blans (1801-1884) gehuwd met Elisabeth Besbrink (1808-1891) was koopman en fabrikant met de pelmolens De Wildschutter, De Houtsnip en De Abraham. Toen De Houtsnip verbrandde bouwde Hendrik's zoon Klaas Blans (1831-1878), gehuwd met Johanna Clasina Rietveld (1833-1916), op deze plek weer een molen met dezelfde naam. Bovendien kwam hij in 1873 in het bezit van De Grauwe Gans en De Wildschutter. De zaken gingen blijkbaar voortreffelijk, want Klaas Blans besloot in 1876 een m…
neergezet; na een brand in 1883 werd het herbouwd en uitgebreid. Zoals de andere grote pellerijenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPellerij

Naam van zowel bedrijfstak als de inrichting waarin dit bedrijf wordt uitgeoefend; het ontdoen van het kroonkafje, meestal dop of pel genoemd, en de vruchtwand en zaadhuid van onder andere granen, zonder de korrel te breken. In de Zaanstreek is in vroeger eeuwen gerst gepeld, met gort als product. Gerst is niet eenvoudig te pellen, aangezien de dop is vergroeid met de korrel. Vanaf het midden van de 19e eeuw werd rijstpellerij belangrijk. De pellerij had een grote omvang in de Zaanstre…
werd Birma na de oorlog 1914-1918 geliquideerd in 1919.

De Rijstpellerij Birma van de firma Klaas Blans aan de Oostzijde werd eind april 1908 met koninklijk bezoek vereerd. De hoge bezoekers werden door de firmanten ontvangen en de jongedame Johanna Blans bood hen een bloemenhulde aan. Hierna ving de bezichtiging der fabriek aan. In ogenschouw werd genomen de hijserij, de pellerij enz. Uitgelegd werd hoe de rijstbalen naar boven worden gebracht, daar uitgestort, op banden naar beneden weer worden getransporteerd, om vervolgens tussen de enorme maalstenen gepeld te worden. Het pakhuis Java was gedeeltelijk in een bloementuin herschapen. In de eigenlijke pellerij brandde het electrische licht, opdat alles beter in ogenschouw zou kunnen genomen worden. Nog werd de griesmalerij bezichtigd, terwijl in een afgesloten ruimte enkele monsters van rijstsoorten in ogenschouw werden genomen. Nadat op de bovenverdieping de malerij was bezocht, waar enkele stenen ontmanteld lagen, kwam men ten slotte in de sorteerderij, waarmee het bezoek geëindigd was. De fabriek bestaat ongeveer 40 jaren. Met het bezoek aan de fabriek Birma was tevens het bezoek aan Zaandam geëindigd. Bron: De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/birma.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)