Katwijk, 3 april 1925 - Emmeloord, 16 november 2014

Andries Pieter Buijs, raadslid en wethouder te Zaandam, burgemeester van Urk. Andries Buijs kwam op zijn 14e jaar naar Zaandam, waar hij als pleegzoon van de Zaandamse schilder P. Dekker opgroeide. In de oorlog moest hij zijn betrekking als onderwijzer aan een protestants-christelijke school te Zaandam opgeven en onderduiken. Na de oorlog werd hij bankbediende en kassier bij de Nationale Handelsbank te Amsterdam. Daarnaast werd hij actief in de plaatselijke afdeling van de Anti-Revolutionaire Partij.

In 1964 werd hij voor de Protestants Christelijke Groepering, een samenwerkingsverband van de ARPplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAnti-Revolutionaire Partij (ARP)

Eerste georganiseerde politieke partij in Nederland. In 1879 ontstaan door bundeling van de reeds bestaande plaatselijke anti-revolutionaire kiesverenigingen op basis van het door Abraham Kuyper geschreven beginselprogramma. Uitgangspunten van dit programma waren:
en de CHUplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigChristelijk-Historische Unie, de

Politieke partij op christelijke grondslag, met in de Zaanstreek nooit meer dan een kleine aanhang.

Afscheiding ARP

De Christelijk-Historische Unie werd opgericht in juli 1908 Zij ontstond uit een fusie van drie groeperingen. te weten: de Vrije Anti-Revolutionairen, de Christelijk-Historische Kiezersbond, en de Bond van Kiesverenigingen op Christelijk-Historische grondslag. Deze drie groeperingen waren op verschillende gronden in verzet gekomen tegen de po…
in de Zaandamse gemeenteraad gekozen; onmiddellijk werd hij ook wethouder, wat hij tot einde 1973 zou blijven. Als wethouder was hij onder andere verantwoordelijk voor het havenbedrijf, de dienst volksgezondheid, het gasbedrijf en de gemeentereiniging. Toen in 1974 in Zaanstad een links programcollege aantrad kwam een einde aan zijn wethouderschap. In datzelfde jaar werd hij benoemd tot burgemeester van Urk.

In 1989 maakte hij om gezondheidsredenen gebruik van de VUT-regeling.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/buys.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)