cardinaal

Belangrijk en omvangrijk geslacht te Zaandam in de 17e en 18e eeuw. Gerrit Jacob Boekenoogenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoekenoogen, Gerrit Jacob

Wormerveer 18 april 1868 - Leiden 26 augustus 1930

Taalkundige, vooral bekend geworden door zijn academische proefschrift 'De Zaanse Volkstaal', waarop hij in 1896 in Leiden cum laude promoveerde. De hoofdinhoud van dit in 1897 uitgegeven lijvige werk wordt gevormd door het Idioticon, waarvan is getuigd dat het buiten kijf het meest volledige en best bewerkte woordenboek van enige Nederlandse streektaal is.
veronderstelt dat de familienaam aan een gevelsteen ontleend kan zijn. Jacob Willem van Santeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSante, Jaap van

Zaandam 6 juni 1912 - Zaandam 15 maart 1980

Jacob Willem (Jaap) van Sante, auteur van “Het dagverhaal van Aafje Gijsen 1773-1775” (Wormerveer 1986) en samensteller van de registers van een tiental naoorlogse boeken over de Zaanstreek. Van Sante, leraar wiskunde aan het
deelt mee dat het na vele onderzoekingen nog niet mogelijk is gebleken de omvangrijke familie in samenhangend verband te brengen.

De doopsgezinde familie Cardinaal was betrokken bij de scheepsbouw en de houtkoperijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutkoperij

Zie: Houthandel. Zie ook: Economische geschiedenis geschiedenis 2.6.2.
, terwijl zowel de lijnbaan De Blauwe Arend als ook traankokerijen door Cardinalen zijn gedreven. Voorts waren zij als enig eigenaar of via partenrederij betrokken bij walvisvaart en houtzagerij. Sipke Lootsmaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLootsma, Sipke

Roordahuizen, 9 januari 1888 - Zaandam 15 mei 1940 Sipke Lootsma 1888 - 1940 Leraar geschiedenis, archiefonderzoeker en publicist. Hij was de eerste die de geschiedschrijving van de Zaanstreek wetenschappelijk benaderde.

Sipke Lootsma werd 9 januari 1888 geboren in Roordahuizen als zoon van Rients Klazes Lootsma en Aaltje Westra. In 1906 legde Lootsma het akte-examen Vrije- en Orde-Oefeningen der Gymnastiek met succes af. In 1907 gevolgd door het akte-examen Lager Onderwijs. Op…
deelt mee dat op Hendrik Jacobsz als zeer bekwaam scheepsbouwer door het Amsterdamse gemeentebestuur een beroep werd gedaan om leiding te geven aan de Gemeenlandswerf aldaar. Hij was niet de enige; in Amsterdam werd regelmatig geprofiteerd van het vakmanschap der Zaanse scheepsmakers.

In de 19e eeuw had de familie Cardinaal bemoeienis met de levensmiddelenhandel. De familie is daarna geleidelijk uit de Zaanstreek vertrokken en had bijvoorbeeld belang bij de Twentse textielfabricage. Aan de Hogendijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHogendijk

Dijk in Zaandam, lopend van de Dam tot de Provincialeweg (N203).

Tot 1957 liep de Hogendijk tot het Dampad door. De Zaanse Dijken worden onderscheiden in hoge dijken en lage dijken. De hoge dijken werden aangelegd als zeedijken, de lage dijken langs het binnenwater van onder meer de Zaan. De Hogendijk is een deel van de vroegere
te Zaandam herinnert het historische huis De Cardinael, dat na de Tweede Wereldoorlog lange tijd tot gemeentelijk historisch archief diende, nog aan deze scheepsbouwersfamilie.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/cardinaal.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)