1342 - Schoonhoven, 19 mei 1381

In de vroege geschiedenis van de Zaanstreek, met name die van de heerlijkheid Zaandenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanden

Naam van middeleeuwse nederzetting, adellijk geslacht, heerlijkheid en slot; ook Saenden, Out-Saenden, Oud-Zaanden, Zaenden etc. genoemd. Zie ook: Archeologie 3. en Bestuur en rechtspraak 1.2.1.

De eerste geschreven literatuur over de nederzetting Zaanden dateert uit 1640; Hendrik Soeteboom gaf een aantal gegevens over de nederzetting, die op de
, Westzaan, Krommenie en Krommeniedijk, speelden verschillende leden van het adellijke geslacht Chatillon als graven van Bloys een rol. Zaanden werd te zamen met het Land van Wijk, Wijk aan Zee, Wijk aan Duin en Spaarnwoude, als Het Land van Bloys aangeduid.

Jan van Chatillon graaf van Bloys, overleden in 1381, was door zijn moeder, Johanna van Henegouwen, een kleinzoon van Jan van Beaumontplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeaumont, Jan van

[|Heer Jan van Beaumont (tekening van Piet Hein Zijl voor 'Onvoltooid Verleden']](omstreeks 1288- 1356), eigenlijke naam Jan van Henegouwen, Heer van Beaumont. Jan van Beaumont was een zoon van Graaf Jan van Holland en een broer en neef van diens opvolgers, de graven Willem III en IV. Van deze laatsten was hij een toegewijde helper. Van Beaumont leidde als ridder in 1326 een expeditie naar Engeland die tot afzetting van koning Edward II leidde. Ook nam hij deel aan een misluk…
. Hij bekleedde een belangrijke plaats aan het hof van Albrecht van Beieren, tijdens wiens afwezigheid hij van 1359 tot 1360 en van 1363 tot 1364 het landsbestuur in Holland en Zeeland voerde. In 1356 erfde hij van Jan van Beaumont diens Hollandse en Zeeuwse goederen, waaronder Zaanden, naast bijvoorbeeld ook Schoonhoven, Gouda en Tholen.

Bij zijn overlijden in 1381 kwamen deze bezittingen aan zijn jongste broer Guy van Chatillon graaf van Bloys, door Adriaan Loosjesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLoosjes, Adriaan

Westzaandam 15 april 1689 - 20 maart 1767

Adriaan Adriaanszoon Loosjes, houtkoper, predikant aan de Fries Doopsgezinde gemeente te Westzaandam, vooral bekend geworden als auteur van Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauerna, uitgegeven Haarlem 1794; heruitgave 's-Gravenhage 1968.
vermeld als Gwije van Castillion. Deze was een slecht financier, hij verkocht Bloys in 1391 aan Lodewijk van Tourraine van Orleans. Zijn enige zoon, Lodewijk van Chatillon graaf van Bloys, graaf van Dunois, was in datzelfde jaar kinderloos overleden. Na Guy's dood in 1397 vielen zijn lenen, waaronder dus Zaanden, weer toe aan de grafelijkheid.

Meer over Jan van Blois op Wikipedia

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/chatillon.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)