Ansichtkaart uit 1903

Zeventiende-eeuws arbeidershuisje aan 't Krimpplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKrimp, Het

Pad in Zaandam-West. Aan het Krimp staat het Czaar Peterhuisje. Nadat Czaar Peter de Grote in dit huisje overnacht had, werd het Krimp ook wel de Keizersgracht genoemd. Het pad komt in 1642 voor als Krimpenburg en had in ieder geval in 1656 een padreglement. Het land ten westen heette het Krimperven.
te Zaandam, waar Czaar Peterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCzaar Peter de Grote

Czaar Peter, Peter I Aleksejevitsj de Grote (1672-1725) Czaar sedert 1682 en 'alrussisch keizer` vanaf 1721 uit het Huis Romanov, die in 1697 een week in de Zaanstreek verbleef en nadien de streek enige malen kort bezocht. Rond verblijf en bezoeken, waarvan het belang altijd zwaar is overschat, hebben zich de nodige legendes gevormd. Het
in 1697 een week verbleef. Het huisje wordt jaarlijks door zo'n 10.000 personen bezocht, onder wie een flink aantal Russen. Het in 1632 gebouwde houten arbeidershuisje werd tot 1780 in tweeën bewoond. Na die tijd werd het pand een bezienswaardigheid. Graaf Orlow, commandant van de Russische vloot, was in 1780 de eerste adellijke bezoeker, nadien zouden er velen volgen.

In 1800 werd het huisje gekocht door Jan Anthonie Bulsing, kastelein van herberg De Otterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOtter, de

Voormalige herberg op de Dam te Zaandam, die lang na zijn verdwijning opnieuw bekendheid kreeg door het boek 'In den Otter' van C. Joh. Kieviet Dit boek gaat over de opstand tegen het (Franse) gezag in 1813; de beschreven gebeurtenissen hebben echter niet in 'De Otter' plaats gehad maar in een nabijgelegen logement.
op de Damplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDam

Straat te Zaandam die zijn naam ontleent aan de Hogedam in de Zaan, waar Zaandam naar werd vernoemd.

De Dam, die de Zaan van het buitenwater, IJ/Zuiderzee, afsloot, was in het zuiden eeuwenlang de enige landverbinding tussen de oostelijke en de westelijke Zaanstreek. Het is niet bekend wanneer de Dam precies werd opgeworpen. Zeker is dat hij er in 1314 was; vermoed wordt dat hij aan het einde van de 13e eeuw werd aangelegd. De Hogedam was van uitermate groot belang voor de ontginning en h…
te Zaandam, om afbraak te voorkomen en zijn nering te doen toenemen. In de jaren daarop werd het huisje bezocht door koning Lodewijk Napoleon en in 1811 zelfs door keizer Napoleon.

Na de Franse tijdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFranse tijd

De Franse tijd in Nederland duurde van 1795 tot 1813 en was een periode van grote veranderingen. Nederland werd bezet door Franse troepen onder leiding van Napoleon Bonaparte, wat leidde tot economische en politieke veranderingen. De Zaanstreek werd hard getroffen door de Franse bezetting, vooral door het Continentaal stelsel dat de handel en economie negatief beïnvloedde. Ondanks alle veranderingen bracht de Franse tijd ook nieuwe ideeën met zich mee, zoals wetten die gelijkheid vo…
werd de interesse uit Rusland groter. In 1818 schonk koning Willem I het pand aan Anna Pauwlonaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAnna Paulowna Romanow

Sint-Petersburg 18 januari 1795 – Den Haag 1 maart 1865

Grootvorstin van Rusland, in 1816 gehuwd met kroonprins Willem, de latere koning Willem II. Zij bezocht Zaandam in 1831. Het Czaar Peterhuisje aan het Krimp was haar eigendom; het was haar door Koning Willem 1 in 1818 ten geschenke gegeven ter gelegenheid van de geboorte van zijn kleinzoon Alexander.
, grootvorstin van Rusland. Vermoedelijk heeft zij het voorhuis laten slopen en het achterhuis waarin Czaar Peter had gelogeerd laten overkappen met een pannendak, dat rustte op stijlen met open bogen. Na haar overlijden in 1865 verviel het huisje aan Prins Hendrik Willem Frederik, die het geheel liet overbouwen. In 1886 werd het huisje door koning Willem II geschonken aan keizer Alexander III van Rusland, op wiens bevel het huisje op een stenen fundament werd geplaatst en geheel werd geschraagd. Diens zoon, Czaar Nicolaas II, liet de huidige stenen ombouw neerzetten, alsmede de conciërgewoning en de stenen omheining. Na de Russische revolutie bleef het huisje Russisch bezit, tot het in 1948 werd overgedragen aan de Staat der Nederlanden. Per 1971 werd het feitelijke beheer overgedragen aan Zaandam, thans Zaanstad.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/czaar2.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)