diepen_alice_van

Alice van Diepen (1961), historica, met museologie als belangrijkste bijvak, trad van 1989 tot 1995 als museumconsulent van de Stichting Steun Musea Zaanstreek op. Van 1996 tot 1999 functioneerde zij als Hoofd Museale zaken van het Zaans Museum, in 1999 was zij negen maanden directeur ad interim van het Zaans Museum.

Na haar Zaanse periode was zij zes jaar werkzaam als hoofd verwerving en inspectie bij het Stadsarchief Amsterdam.

Toen Alice van Diepen in 1989 bij de Stichting in dienst trad, kreeg zij de opdracht mee te werken aan de plan-ontwikkeling voor een nieuw Zaans Museum. Een opdracht waarover ze, toen ze met name het Historisch Museum en z'n bijzonder charmante behuizing en locatie wat beter leerde kennen, niet eens zo vreselijk enthousiast was. ,,Je denkt dan: wat jammer om dat allemaal op te geven. Maar toen ik eenmaal echt aan het werk was en dus voortdurend tegen de grenzen van de mogelijkheden aanliep, kwam ik vrij snel tot de ontdekking dat het zo eigenlijk geen werken is. Er is net voldoende geld om de zaak min of meer in stand te houden, het aankoopbudget is zeer beperkt en de ruimte is - hoe prachtig ook -eigenlijk niet geschikt voor het houden van tentoonstellingen. Het is geen volwaardig museum, terwijl de collectie daar wel naar is.“

Alice van Diepen heeft kortom met veel enthousiasme meegewerkt aan het ontwikkelen van een toekomstvisie en beleidsplannen voor het nieuwe Zaans Museum. Een activiteit die eerst veel papier en daarna veel werk genereerde. ,,Je moet zorgen dat de collectie goed terechtkomt en die zorg strekt zich uit tot ná de overdracht. Ik moet dus om te beginnen vaststellen wat we precies gaan overdragen en in welke staat ieder stuk verkeert. Dat betekent dat alles door je handen gaat, dat alles wordt bekeken en omschreven en vervolgens door een banenpooler in de computer wordt geregistreerd. 'Enig werk. Het aardige ervan is, dat je anders naar de collectie gaat kijken. Dat komt misschien ook omdat je in gedachten al een beetje aan het inrichten bent…”

„Zoals de meesten van u zullen weten heb ik op 31 december 1995 mijn functie als museumcoördinator beëindigd. Op 1 januari 1996 ben ik als conservator in dienst getreden van de Stichting Zaans Museum. Van museumcoördinator van verschillende kleine musea naar conservator van een nog niet bestaand museum; voor een buitenstaander misschien een wat vreemde stap, maar voor mij een logisch vervolg op mijn vorige baan. Per slot van rekening was de realisatie van een Zaans Museum één van de doelstellingen van de Stichting Steun Musea Zaanstreek, waar ik als een soort rode draad de afgelopen jaren gewerkt heb. Ik heb mijn werk als museumcoördinator in de Zaanstreek altijd met veel plezier gedaan en wil iedereen hierbij hartelijk bedanken voor de fijne en vaak bijzondere samenwerking.

Het werk als museumcoördinator betekende niet alleen contact met de verschillende musea en cultuur-historische verenigingen en vooral met de mensen die daarbij betrokken zijn, maar betekende voor mij ook een duik in de geschiedenis van een streek die heel veel bijzonder boeiende en leuke gegevens in zich bergt. In de afgelopen zes jaar is de Zaanstreek mij na aan het hart komen liggen en ik zie ernaar uit in mijn nieuwe functie vorm te kunnen gaan geven aan een museale presentatie die recht doet aan de rijke geschiedenis van de Zaanstreek“.

  • diepen_alice_van.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/06/06 00:28
  • door zaanlander