diepriool

Zie: Rioleringplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRiolering

Samenstel van riolen, een stelsel van ondergrondse, gesloten buisleidingen voor de afvoer van afvalwater en/of hemelwater, waarna dit meestal wordt gezuiverd in een afvalwater-zuiveringsinstallatie alvorens het op het openbare water wordt geloosd.
Afvalwaterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAfvalwater

Door industrie en huishoudens op het oppervlaktewater of de riolering na gebruik geloosd water, dat door verontreiniging problemen kan opleveren voor het milieu. Het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland, gevestigd te Edam, belaste zich met de zorg voor en de controle van het opper vlaktewater.
, Gemeentewerkenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGemeentewerken

Zie: Stadsontwikkeling en Openbare Werken, Dienst (DSOW)
en Milieubeheerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMilieubeheer, Dienst

Sinds 1981 de naamgeving van de reinigingsdienst van de gemeente Zaanstad. Aanvankelijk reinigings- en ontsmettingsdienst en later dienst reiniging, milieuhygiëne en centraal vervoer geheten.

De dienst is verdeeld in drie hoofdafdelingen, te weten afvalstoffen en transport, milieu en algemene zaken. Onder de hoofdafdeling afvalstoffen en transport vallen de onderafdelingen reiniging, centraal vervoer en vuilverbranding. Onder de hoofdafdeling milieu vallen de onderafdeling…
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/diepriool.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)