Vereniging, opgericht in 1934, met als doelstelling een asiel te stichten en dat draaiende te houden. De vereniging werd opgericht op initiatief van mevr. Hesselman, die in het begin van de jaren '30 was begonnen met de opvang van zwerfhonden- en katten in haar schuur aan de Belgischestraat te Zaandam. Het asiel werd ingericht aan 't Kalf te Zaandam en bleef daar ruim vijftig jaar in gebruik. Eind jaren '70, toen het asiel verouderd was, raakte de stichting betrokken bij de Stichting Bouwfonds Dierencentrum Zaanstreek e.o., Stichtingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDierencentrum Zaanstreek e.o., Stichting

Stichting die het dierenasiel en -pension aan de Dr. H.G.Scholtenstraat te Zaandam beheert. De stichting werd opgericht in april 1985 door de Stichting Bouwfonds Dierencentrum Zaanstreek e.o. Deze stichting was in het leven geroepen door de Vereniging
, met de bedoeling tot de bouw van een nieuw asiel te komen. Problemen in deze stichting zorgden ervoor dat de vereniging thans niet over een asiel beschikt. Belangrijkste activiteiten van de Vereniging zijn sedertdien de Dierenambulanceplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDierenambulance

Activiteit van de Vereniging Dierenbescherming Zaanstreek; het vervoer van dode, zieke en/of gewonde dieren. De dienst is gevestigd naast het Dierencentrum Zaanstreek e.o., Stichting Zaanstreek e.o. aan de Dr. H.G. Scholtenstraat te Zaandam en bestond voordien als meldpunt bij het Vogelopvangcentrum Zaanstreek, Stichting te Krommenie. Aanvankelijk werd de vervoersdienst voor dieren opgezet met hulp van vrijwilligers in particuliere auto's. Met de komst van een echte dierenambula…
, en bijvoorbeeld “poezensterilisatieacties. De vereniging heeft circa 1000 leden en houdt jaarlijks met de Stichting Dierencentrum een collecte. De vereniging ontvangt geen gemeentelijke subsidie. Zie ook: Dierenbeschermingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDierenbescherming

Algemene benaming voor het streven dieren te beschermen tegen mishandeling en slechte verzorging, zowel gericht op het individuele (huis)dier als op de soort (vervuiling, aantasting landschap, bontfokkerij, bio-industrie). Naast het streven naar wettelijke beschermingsmaatregelen houdt de dierenbescherming zich bezig met het inrichten en in stand houden van asielen, controle op wettelijke voorschriften en informatieverschaffing over dierenbehandeling en -mishandeling. De diere…

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/dierenbescherming1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)