Stichting die het dierenasiel en -pension aan de Dr. H.G.Scholtenstraat te Zaandam beheert. De stichting werd opgericht in april 1985 door de Stichting Bouwfonds Dierencentrum Zaanstreek e.o. Deze stichting was in het leven geroepen door de Vereniging Dierenbeschermingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDierenbescherming

Algemene benaming voor het streven dieren te beschermen tegen mishandeling en slechte verzorging, zowel gericht op het individuele (huis)dier als op de soort (vervuiling, aantasting landschap, bontfokkerij, bio-industrie). Naast het streven naar wettelijke beschermingsmaatregelen houdt de dierenbescherming zich bezig met het inrichten en in stand houden van asielen, controle op wettelijke voorschriften en informatieverschaffing over dierenbehandeling en -mishandeling. De diere…
Zaanstreek, de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afdeling Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afdeling Zaanstreek

De afdeling Zaanstreek is één van de circa 135 afdelingen van de in 1864 opgerichte vereniging (zie voor de algemene ontwikkeling: Dierenbescherming). De taak van de afdelingen bestond (en bestaat nog steeds) voor een belangrijk deel uit de opvang van zwerfdieren en dieren waarvan de eigenaar noodgedwongen afstand moet doen. Dit afdelingswerk geschiedt op vrijwillige basis. Om de opgevangen dieren een tehuis te kunnen bieden…
Vereniging tot Bescherming van Dieren afdeling Zaanstreek (NVBD), de gemeente Zaanstad en de gezamenlijke Zaanse dierenartsen, met de doelstelling te komen tot een gezamenlijke opvang van zwerfdieren, gecombineerd met een pension. Dit streven leidde tot een aaneenschakeling van moeilijkheden.

Aanvankelijk was het de bedoeling de asiels aan 't Kalf (van de Vereniging Dierenbescherming Zaanstreek) en de Ringweg (van de NVBD) in de nieuwe stichting onder te brengen, waarbij het eerste onmiddellijk en het tweede op termijn gesloten zou worden. Dit stuitte evenwel op veel tegenstand. Bovendien ontstonden problemen over de invloed van beide verenigingen in het bestuur; beide vreesden dat die te klein zou zijn. De persoonlijke verhoudingen tussen de verschillende verenigingsbestuurders raakten volstrekt ontregeld. Tenslotte stapten beide verenigingen uit de stichting en trokken zij hun toegezegde bijdrage van f 25.000 in.

De gemeente Zaanstad forceerde uiteindelijk een oplossing. Het asiel aan 't Kalf werd gesloten en dat aan de Ringweg ging in particuliere handen over. Het nieuw gebouwde dierencentrum aan de Dr. H.G.Scholtenstraat werd in november 1985 in gebruik genomen. Het gebouw voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot bebouwing en hokgrootte. Het asiel wordt draaiende gehouden door twee beroepskrachten, met hulp van vrijwilligers. Zoals bij vrijwel alle asiels is (vooral in de zomermaanden) het aanbod groter dan de opvangcapaciteit van het Dierencentrum (ongeveer 25 honden en 40 katten). Het Dierencentrum krijgt jaarlijks een vaste subsidie van de gemeente Zaanstad, jaarlijks te bepalen subsidies van de overige Zaanse gemeenten, opbrengsten uit asiel en pensionvoorzieningen en donaties. Voorts wordt jaarlijks gecollecteerd. De Vereniging Dierenbescherming Zaanstreek, de NVBD en het Dierencentrum werken thans in harmonie samen.

Zie voorts: Dierenbeschermingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDierenbescherming

Algemene benaming voor het streven dieren te beschermen tegen mishandeling en slechte verzorging, zowel gericht op het individuele (huis)dier als op de soort (vervuiling, aantasting landschap, bontfokkerij, bio-industrie). Naast het streven naar wettelijke beschermingsmaatregelen houdt de dierenbescherming zich bezig met het inrichten en in stand houden van asielen, controle op wettelijke voorschriften en informatieverschaffing over dierenbehandeling en -mishandeling. De diere…

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/dierencentrum.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)