dooddeur

Deurplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDeur

In de Zaanstreek treffen we geen oudere dan 17de eeuwse deuren aan. Deze 17de eeuwse deuren waren uitgevoerd als opgeklampte deuren, waarbij voor de buitendeuren soms gecanneleerde delen werden toegepast. Zie ook: Dooddeur. In het interieur werden ook meer-paneelsdeuren gebruikt. Het regelwerk was daarbij uitgevoerd met een fijne profilering. Soms zien we hier ook gedraaide spijlen in de binnendeuren opgenomen. Hierbij kan een relatie worden ge…
in de voorgevel van 17e- en 18e-eeuwse Zaanse huizen, doorgaans in het midden van deze gevel aangebracht. Het eigenaardige van deze deuren is dat ze niet als toegangsdeur werden gebruikt: de hoofdingang van de woningen bevond zich aan de zijkant. Bij de dooddeur, direct toegang gevend tot het woonvertrek - dus zonder portaal of gang -, ontbraken meestal zowel een stoep als een deurklink of -knop. Er werd alleen gebruik van gemaakt om bruid en bruigom na het huwelijk het huis te laten betreden en verder werd bij sterfgevallen het stoffelijk overschot via de dooddeur naar de laatste rustplaats gevoerd. Ten onrechte wordt de naam dooddeur met dat laatste, dus met de dood, in verband gebracht. Het woord is echter een samentrekking van dode deur', in de betekenis van ongebruikte deur.

In een aantal bewaard gebleven panden is de dooddeur nog aanwezig, doorgaans herkenbaar door de hoge instap, doordat stoeptreden ontbreken. In de 18e eeuw werden gaandeweg minder huizen met zo'n deur gebouwd, aan het eind van deze eeuw waren de woningplattegronden meestal zo veranderd dat de hoofdingang naar de voorgevel was verplaatst. Over de oorsprong of ouderdom van de toepassing van de dooddeur bestaat evenmin zekerheid als over de reden waarom men hier ooit toe overging. Weliswaar veronderstelt mr. D. Visplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVis, Mr. Dirk

Nederhorst den Berg 8 juli 1906 - Driebergen 2002

Auteur van een groot aantal belangrijke publicaties over de Zaanstreek op historisch gebied. Mr. Dirk Vis stamt uit een oud Zaans geslacht en bracht zijn jeugd door in Westzaan.

Na een opleiding aan de HBS in Zaandam en een rechtenstudie aan de Gemeente Universiteit in Amsterdam waar hij in 1931 afstudeerde, werkte hij korte tijd als advocaat en procureur, maar in 1933 ging hij als illustrator en kunstschilder werken.
in 'De Zaanstreek', Leiden 1948) dat de steeg naast het huis vaak te smal was om er een lijkkist door te manoeuvreren, maar daarmee is het gebruik van deze dode deur in de voorgevel bij huwelijken nog niet verklaard. Eerder mag worden verondersteld dat hier sprake is van een oudere traditie.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/dooddeur.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)