dorpsomroeper

Persoon die besluiten van de Staten, en van het bans- en dorpsbestuur in de dorpen verspreidde, door deze op vaste plaatsen luidop voor te lezen. Ofschoon sinds het einde van de 18e eeuw de taak van de dorpsomroepers steeds meer werd overgenomen door de kranten, bleef de functie tot in de 20e eeuw bestaan. Degenen die de kunst van het lezen niet machtig waren, bleven dankzij de dorpsomroeper ook op de hoogte van alle door de gemeentebesturen noodzakelijk geachte mededelingen. De dorpsomroeper had geen volledige dagtaak; dikwijls werd de functie gecombineerd met de baan van postbode, Klopperwacht of Nachtwacht Alvorens de dorpsomroeper de berichten voorlas. trok hij de aandacht door bijvoorbeeld op een koperen bekken of bel te slaan.

  • dorpsomroeper.txt
  • Laatst gewijzigd: 2015/10/16 21:07
  • (Externe bewerking)