dubbele_buurt

Bijzondere bebouwingswijze van de dijk langs de Zaan, voor komend te Koog en Wormerveer. Dubbele buurten worden gekarakteriseerd door een grote hoeveelheid huizen dicht bij elkaar. De twee Zaanse dubbele buurten hebben hun oorspronkelijke aanzicht verloren, maar de naam Dubbele Buurt bleef gehandhaafd. Ze ontstonden doordat men bij dreigende dijkdoorbraak langs de oorspronkelijke dijk een tweede waterkering aanlegde. Zo ontstonden twee dijken naast elkaar die beide bebouwd werden.

De Dubbele Buurt in Koog is thans nauwelijks meer als zodanig te herkennen. Een deel ervan is opgenomen in de fabrieksterreinen van de ZBBplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig

Vooraanstaand bedrijf in de stijfsel (zetmeel) en levensmiddelenfabricage. Fabrieken te Koog aan de Zaan, Nijmegen. Engeland en Zuid-Afrika. Ontstaan in 1867, in 1965 opgegaan in het Koninklijke Scholten Honig-concern (KSH) en bij de ondergang van dit concern in 1978 opgesplitst in
. De buurt ontstond tijdens de Watersnoodplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWatersnood

Door overstroming veroorzaakte noodtoestand. Ook nadat de Zaanstreek sinds de 13e eeuw beschermd was door een dijkenstelsel dat in toenemende mate veiligheid bood, is het gebied in de loop van de volgende eeuwen door een reeks overstromingen getroffen. De oorzaak daarvan was vooral gelegen in het feit dat het Flevomeer of Almere aan het einde van de 12e eeuw zó sterk was uitgebreid dat het in open verbinding met de Noordzee kwam. Dit had ernstige gevolgen voor onder meer het Noorderk…
van 1665. Nadat bij Durgerdam de Zuiderzeedijk was doorgebroken raakten Waterland en de Oostzanerpolder overstroomd. In Koog dreigde de Lagedijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLagedijk

Dijk langs de westelijke Zaanoever in Zaandijk en een gedeelte van Koog aan de Zaan. Oorspronkelijk werd de gehele dijk aan de westkant van de Zaan, dus van de Dam in Zaandam tot die bij de Tochtsloot (Knollendam) Zaandijk of Lagedijk genoemd. De lage dijk langs de oostoever werd van de Dam tot het einde van
door te breken, hetgeen men voorkwam door een deel van de dijksloot te dempen en de dijk te verstevigen. Later werd meer westelijk, landinwaarts, een nieuwe dijksloot gegraven. De Dubbele Buurt was eens een van de mooiste stukjes van Koog. Enige panden werden later naar het Openluchtmuseum te Arnhem verplaatst.

De Dubbele Buurt te Wormerveer ontstond waarschijnlijk op soortgelijke wijze. Maar in een eerder stadium, vermoedelijk aan het einde van de 16e eeuw of het begin van de 17e eeuw. Aan het begin van de 17e eeuw stond vermoedelijk een oliemolen in de buurt. Het uiterlijk van de buurt voor een belangrijk deel bepaald door de drukkerij en het kantoorpand van het naar Westzaan verhuisde Mercurius.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/dubbele_buurt.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)