dubbele_buurt

Bijzondere bebouwingswijze van de dijk langs de Zaan, voor komend te Koog en Wormerveer. Dubbele buurten worden gekarakteriseerd door een grote hoeveelheid huizen dicht bij elkaar. De twee Zaanse dubbele buurten hebben hun oorspronkelijke aanzicht verloren, maar de naam Dubbele Buurt bleef gehandhaafd. Ze ontstonden doordat men bij dreigende dijkdoorbraak langs de oorspronkelijke dijk een tweede waterkering aanlegde. Zo ontstonden twee dijken naast elkaar die beide bebouwd werden.

De Dubbele Buurt in Koog is thans nauwelijks meer als zodanig te herkennen. Een deel ervan is opgenomen in de fabrieksterreinen van de ZBB. De buurt ontstond tijdens de Watersnood van 1665. Nadat bij Durgerdam de Zuiderzeedijk was doorgebroken raakten Waterland en de Oostzanerpolder overstroomd. In Koog dreigde de Lagedijk door te breken, hetgeen men voorkwam door een deel van de dijksloot te dempen en de dijk te verstevigen. Later werd meer westelijk, landinwaarts, een nieuwe dijksloot gegraven. De Dubbele Buurt was eens een van de mooiste stukjes van Koog. Enige panden werden later naar het Openluchtmuseum te Arnhem verplaatst.

De Dubbele Buurt te Wormerveer ontstond waarschijnlijk op soortgelijke wijze. Maar in een eerder stadium, vermoedelijk aan het einde van de 16e eeuw of het begin van de 17e eeuw. Aan het begin van de 17e eeuw stond vermoedelijk een oliemolen in de buurt. Het uiterlijk van de buurt voor een belangrijk deel bepaald door de drukkerij en het kantoorpand van het naar Westzaan verhuisde Mercurius.

  • dubbele_buurt.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/07/12 20:36
  • door 89.200.33.21