engels_russische

Inval van Engelse en Russische troepen tussen Petten en Callantsoog, in het kader van de strijd tegen Napoleon. Op 27 augustus 1799 landden alleen Engelsen op de Noord-Hollandse kust, in september landde ook een Russische troepenmacht. De Engelsen verwachtten een volksopstand; aangezien deze uitbleef en het verzet tegen hun troepen fel was, liep de onderneming uit op een fiasco. Op 19 oktober werd de capitulatie getekend.

Het strijdgewoel kwam dicht bij de Zaanstreek. Al direct na de landing van de Engelse troepen werden tekenen van de oorlog in de Zaanstreek zichtbaar. Een dag na de inval trokken de eerste vluchtelingen uit de Kop van Noord-Holland al door de streek, gevolgd door schepen met gewonde soldaten. De Zaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaan

Belangrijkste waterloop in de Zaanstreek, waar het gebied zijn naam aan dankt. Naar de meest aangenomen theorie ontstaan als veenstroom, een natuurlijke afwateringsstroom voor de naastgelegen veengebieden, in de loop der eeuwen geëvolueerd tot afwateringskanaal en belangrijke scheepvaartweg voor een groot deel van Noord-Holland. Waterstaatkundig wordt als de Zaan beschouwd: de ruim 10 kilometer lange waterloop tussen de dorpen Oost- en Westknollendam in het noorden en de
bleef de hele maand september het toneel van troepenaanvoer richting Alkmaar, en van de afvoer van gewonden naar het zuiden. Aanvankelijk wonnen de invasietroepen terrein; op 3 oktober werd Alkmaar bezet. Het kanonvuur was in de Zaanstreek te horen. Al direct werd het voor de Fransen bijzonder moeilijk nog voldoende vrijwilligers te vinden voor het bouwen van stellingen en werd een loting ingesteld. Op 6 oktober werden de invasietroepen bij Castricum beslissend verslagen, daarna werden de Engels-Russische troepen gedwongen Alkmaar op te geven. De Zaanse schepen, die op 6 oktober uit de streek waren gevoerd, konden weer terugkeren.

Op 9 oktober wisten gewapende burgers uit Wormer een groep plunderende Franse soldaten te verjagen; in Krommeniehornplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKrommeniehorn

Oude buurt. behorend tot Krommenie.

De buurtschap begon bij de Indijk (westelijk van die sloot lag Krommeniedijk) en maakte bij de Durgsloot een scherpe bocht (horn betekent bocht). De beschikbare gegevens over Krommeniehorn zijn zeer beperkt. Bekend is dat er in 1739 384 personen woonden. De ouderdom van de buurtschap is evenmin bekend.
en Krommeniedijk ontstonden moeilijkheden met dronken soldaten, die ten koste van enige gewonden teruggedrongen werden. Zaanse schepen werden geprest cq gevorderd om gewonden en krijgsgevangenen op te halen in Alkmaar. Na het tekenen van de capitulatie tussen de Engelse en de Franse opperbevelhebbers trok een groepje Zaandijkse kooplieden, onder wie burgemeester Jan van Vleutenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVleuten, Jan van

Zaandijk, 25 januari 1762 - Zaandijk, 23 februari 1835

Eigenaar van papiermolens, patriot, burgemeester van Zaandijk.

Toen de Fransen in 1795 Amsterdam binnentrokken en de Bataafse Republiek werd uitgeroepen, was hij het die de mannen van Zaandijk bijeen riep in herberg De Zwaan om ze van dit heuglijke feit op de hoogte te stellen. Van Vleuten was één van de afgevaardigden van de Zaanstreek naar Den Haag, ter ere van de nieuwe koning, Lodewijk Napoleon.
, Noord-Holland in om het gebied te bekijken. Zij voeren het nog door Engelsen en Russen bezette gebied in, en werden feitelijk gevangen genomen.

Een verslag van hun avontuurlijke reis is bewaard gebleven. Na het tekenen van de capitulatie konden de Engelse en Russische troepen wegtrekken en verlieten ook de Fransen allengs weer het gebied. Krommenie, Krommeniedijk en Wormerveer moesten enige dagen 1100 Franse soldaten inkwartieren. Op 26 oktober werden, tijdens een officiële vreugdedag de Zaanse kerkklokken geluid. Op 20 december werd dat nog eens dunnetjes overgedaan; toen was overigens ook al bekend dat de door de Fransen in verband met de invasie gemaakte kosten uit extra belastingen moesten worden opgebracht.

zie ook: Franse tijdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFranse tijd

De Franse tijd in Nederland duurde van 1795 tot 1813 en was een periode van grote veranderingen. Nederland werd bezet door Franse troepen onder leiding van Napoleon Bonaparte, wat leidde tot economische en politieke veranderingen. De Zaanstreek werd hard getroffen door de Franse bezetting, vooral door het

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/engels_russische.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)