eydenberg_jan

Zaandam 13 augustus 1769 - Zaandam, 26 april 18131)

Jan Eydenberg, verzetsstrijder tijdens de opstand van 1813plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOpstand 1813

Ernstige ongeregeldheden in de Zaanstreek, voornamelijk in Zaandam, tegen de Franse Conscriptie; het oproer eindigde met het fusilleren van zes vermeende leiders. Aanleiding was de extra conscriptie die in 1813 aan het Hollandse volk werd opgelegd. Alle mannen tussen de 20 en de 40 jaar, ook de getrouwde, moesten zich laten inschrijven, een aantal jongens van welgestelde ouders diende zich bovendien aan te melden voor een erewacht. De gemoederen liepen hoog op.
. Van beroep was hij schipper. Hij was een van de mannen die zich in 1813 durfden te verzetten tegen de conscriptieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigConscriptie

Conscription (Frans = registratie, loting). De inschrijving van alle jongemannen voor verplichte legerdienst in de Franse tijd. De conscriptie van 1813 leidde tot de opstand tegen het Franse gezag. Napoleon had, om zijn troepen aan te vullen en uit te breiden, onvoldoende aan de vrijwilligers uit het voormalige koninkrijk Holland.
van de Franse overheersersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFranse tijd

In de geschiedenis feitelijk de periode van 1806 tot en met 1813, de tijd van het Koninkrijk Holland onder koning Lodewijk Napoleon (1806-1810) en de periode dat Nederland deel uitmaakte van het Napoleontische Keizerrijk (1810-1813). In verband met de overzichtelijkheid wordt hier ook de periode van de Bataafse republiek (1795-1806) onder dit trefwoord behandeld.
. De opstand mislukte. Hij werd met nog vijf anderen, Jacob Rekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRek, Jacob

Koog, 29-juni-1760 - Zaandam, 26 april 1813

Jacob Rek woonde in het begin van de negentiende eeuw in Zaandam en was Commissaris van het Rotterdamse Schuitenveer.

Hij werd bekend al leider van de opstand tegen de Fransen in 1813. De opstand ontstond omdat de
, Willem Kruyshaar, Cornelis Wynstra, Barend Seglis, en Theodorus de Vries gearresteerd en de zelfde dag berecht en op De Burchtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBurcht, De

Buitendijks plein in Oostzaandam in de nabijheid van de ten noorden gelegen Wilhelminasluis omringd door de Zuiddijk, A.F de Savornin Lohmanstraat en de gelijknamige straat Burcht aan de Voorzaan. De naam Burcht wordt voor het eerst genoemd in de 18e eeuw. Vast staat dat de Burcht niet, zoals wel geopperd is, de plek is waar het kasteel van de Heren van
geëxecuteerd.

In Zaandam is een straat naar Jan Eydenberg vernoemd. De namen van de zes geëxecuteerde verzetsstrijders staan bijgeschreven op het verzetsmonumentplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerzetsmonument in Zaandam

Het verzetsmonument in Zaandam is opgericht om gevallenen te herdenken die tijdens de opstand van 1813 en tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Het monument bevat 23 namen van gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en 6 namen van hen die zijn gexecuteerd door de
gelegen op het Verzetsplantsoen aan de Savornin Lohmanstraat te Zaandam.

Bron: Honig, Geschiedenis der Zaanlanden bl. 297-341.


  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/eydenberg_jan.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)