Koog, 29-juni-1760 - Zaandam, 26 april 18131)

Jacob Rek woonde in het begin van de negentiende eeuw in Zaandam en was Commissaris van het Rotterdamse Schuitenveer.
Hij werd bekend al leider van de opstand tegen de Fransen in 1813. De opstand ontstond omdat de Fransenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFranse tijd

In de geschiedenis feitelijk de periode van 1806 tot en met 1813, de tijd van het Koninkrijk Holland onder koning Lodewijk Napoleon (1806-1810) en de periode dat Nederland deel uitmaakte van het Napoleontische Keizerrijk (1810-1813). In verband met de overzichtelijkheid wordt hier ook de periode van de Bataafse republiek (1795-1806) onder dit trefwoord behandeld.
, na hun dramatisch verlopen veldtocht tegen Rusland hun legers wilden aanzuiveren met nieuwe manschappen. Hiertoe werden alle mannen tussen de 20 en 40 jaar opgeroepen om zich te meldenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigConscriptie

Conscription (Frans = registratie, loting). De inschrijving van alle jongemannen voor verplichte legerdienst in de Franse tijd. De conscriptie van 1813 leidde tot de opstand tegen het Franse gezag. Napoleon had, om zijn troepen aan te vullen en uit te breiden, onvoldoende aan de vrijwilligers uit het voormalige koninkrijk Holland.
. Er brak een opstand uit. De Fransen dreigden daarop met kanoneerboten de stad in puin te schieten. De leiders van de opstand meldden zich op de kanoneerboot en werden gearresteerd.
Jacob Rek werd met nog vijf anderen, Jan Eydenbergplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEijdenberg, Jan

Zaandam 13 augustus 1769 - Zaandam, 26 april 1813

Jan Eydenberg, verzetsstrijder tijdens de opstand van 1813. Van beroep was hij schipper. Hij was een van de mannen die zich in 1813 durfden te verzetten tegen de conscriptie van de Franse overheersers. De opstand mislukte. Hij werd met nog vijf anderen,
, Willem Kruyshaar, Cornelis Wijnstra, Barend Seglis en Theodorus de Vries, nog op de dag van de arrestatie berecht en geëxecuteerd op De Burchtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBurcht, De

Buitendijks plein in Oostzaandam in de nabijheid van de ten noorden gelegen Wilhelminasluis omringd door de Zuiddijk, A.F de Savornin Lohmanstraat en de gelijknamige straat Burcht aan de Voorzaan. De naam Burcht wordt voor het eerst genoemd in de 18e eeuw. Vast staat dat de Burcht niet, zoals wel geopperd is, de plek is waar het kasteel van de Heren van
.
De slachtoffers werden begraven op het “oude kerkhof” achter de Oostzijderkerkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOostzijderkerk

Oorspronkelijk ging de aan de Zuiddijk gelegen Oostzijderkerk in de Klauwershoek, als katholieke kapel, gewijd aan de H. Maria Magdalena, door het leven, onder de vleugels van de parochiekerk van Oostzaan. Naar schatting werd de kapel in de tweede helft van de 14e eeuw gebouwd, zekerheid hierover ontbreekt, het eerste schriftelijke bericht dateert van 1411. De bouwvallige kapel, duidelijk gebouwd als vluchtkerk voor de waterwolf op een grote terp, grenzend aan de dam in de Zaan, …
, tegenwoordig bekend als het Verzetsplantsoen.

Zie verder: Opstand van 1813plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOpstand 1813

Ernstige ongeregeldheden in de Zaanstreek, voornamelijk in Zaandam, tegen de Franse Conscriptie; het oproer eindigde met het fusilleren van zes vermeende leiders. Aanleiding was de extra conscriptie die in 1813 aan het Hollandse volk werd opgelegd. Alle mannen tussen de 20 en de 40 jaar, ook de getrouwde, moesten zich laten inschrijven, een aantal jongens van welgestelde ouders diende zich bovendien aan te melden voor een erewacht. De gemoederen liepen hoog op.

Externe links:


  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/rek.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)