flentrop_hendrik_wicher

Koog aan de Zaan, 25 december 1866 - Purmerend, 12 december 1950

Hendrik Wicher Flentrop, organist van de Westzijder- of Bullekerk te Zaandam en grondlegger van Flentrop Orgelbouw te Zaandam. Aanvankelijk leek Flentrop's toekomst op het schildersvak gericht maar als 17-jarige kreeg hij ook orgellessen. Twee jaar later, na een vergelijkend examen, werd hij benoemd tot organist van de Nederlands Hervormde Kerk te Koog aan de Zaan. Les ontving hij van de organist van de Westzijderkerk J. Hooft en de blinde Amsterdamse organist A. Pomper. Van eerstgenoemde werd hij op 1 juli 1893 als opvolger aangesteld tot organist van de Westzijderkerk.

Specialiteit

Hoewel Flentrop zich zeer aangetrokken voelde tot het orgelspel, toonde hij eveneens buitengewone belangstelling voor de orgelbouw. Hij opende in 1898 te Koog een piano, orgel en muziekhandel en legde zich daarbij als specialiteit toe op de orgelbouw; wegens ruimtegebrek en een zich ras uitbreidende klantenkring vestigde hij zich in 1906 aan de Westzijde te Zaandam.

Flentrop ontwikkelde zich als een groot voorstander van de historische orgelbouw, zoals beoefend door de bekende grootmeesters als Silbermann, Müller en Schnitger, zonder daarbij moderne hulpmiddelen te verontachtzamen, integendeel, hij trachtte deze zo perfect mogelijk aan te wenden om de echt gezonde orgeltoon te dienen.

Feitelijk stond de Westzijderkerk centraal in de ontwikkeling van Flentrop orgelbouw. Hendrik Flentrop, zat toen al ruim tien jaar aan het klavier in die Westzijderkerk waar in 1900 een nieuw, pneumatisch instrument in de historische orgelkas werd gebouwd door de Amsterdamse orgelbouwer D. G. Steenkuyl.

Waarom?

Organist Flentrop was ontevreden met het nieuwe geluid en de techniek van dat ogenblik. De vraag waarom vervanging van het oude door het nieuwe zo noodzakelijk was heeft hem nooit meer losgelaten: wat was het geheim van de oude orgelmakers en wanneer en waarom is die kennis van dat geheim verloren gegaan? Flentrop sr. heeft het zich steeds afgevraagd, maar uiteindelijk pakte zijn zoon Dirk Andries Flentrop de draad na veel vallen en opstaan op en zag kans het bedrijf opnieuw bij de geschiedenis aan te koppelen. In 1976 werd het orgel naar de oorspronkelijke opzet van Duyschot door Flentrop Orgelbouw gerestaureerd.

H. W. Flentrop was op 2 juli 1943 vijftig jaar als organist aan de Bullekerk verbonden. Drie weken na z'n pensionering was hij vaste organist van het bejaardentehuis.

In 1925 werd de Protestantse Orgelbouwersbond Nederland opgericht. De bond stelde zich ten doel het bevorderen van de orgelbouw en deze als werkelijke kunst in aanzien te doen stijgen. Het bestuur van de bond bestond uit orgelbouwers waarvan Hendrik Flentrop als voorzitter werd gekozen. De bond van Kerkvoogdijen van de Nederlands Hervormde Kerk toonde adhesie met dit streven en zei haar medewerking toe.

Op de Wereldtentoonstelling te Parijs in 1937 verwierf Flentrop de Grand Prix voor orgelbouw.

  • flentrop_hendrik_wicher.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/03/24 21:22
  • door zaanlander