Warns, 11 december 1838 - Rhenen, 05 juni 1871

Doopsgezindplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoopsgezinden (Doopsgezinde gemeenten)

Protestants kerkgenootschap, broederschap, van grote betekenis in de Zaanse geschiedenis, zowel doordat de ondernemersstand sinds de 17e eeuw overwegend doopsgezind was als door het feit dat de leefgewoonten der doopsgezinden een stempel drukten op de streekmentaliteit.
predikant en letterkundige, vader van de dichter Herman Gorterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGorter, dr. Herman

Wormerveer 26 november 1864 - Brussel 15 september 1927 Herman Gorter, (portrettekening van M. de Roode-Heijermans) Dr. Herman Gorter, Nederlands letterkundige, geboren in Wormerveer in het later zo geheten Herman Gorterhuis, vooral bekend geworden als dichter. Herman Gorter studeerde klassieke letteren te Amsterdam en promoveerde op het proefschrift 'De interpretatione Aeschyli Metaphorarum'. Hij werd leraar in Amersfoort, maar wijdde zich na 1896 uitsluitend aan letterkunde…
. Simon Gorter studeerde theologie te Amsterdam en was Doopsgezind predikant in Aalsmeer en Wormerveer. Hij moest echter al op 30-jarige leeftijd zijn werk in Wormerveer om gezondheidsredenen, longtuberculose, tijdelijk onderbreken. In 1869 stopte hij vanwege zijn slechte gezondheid met het domineeschap en werd hoofdredacteur van het nieuw opgerichte liberale Amsterdamse dagblad Het Nieuws van den Dag.

In de twee jaar die hem nog gegeven waren schreef hij ettelijke voortreffelijke hoofdartikelen. Deze zijn postuum gebundeld in het boek “Een jaar levens voor de dagbladpers”. Zijn literaire opstellen verschenen in het algemeen culturele tijdschrift De Gids. De letterkundige Cees Buddingh (1918-1985) merkte over Simon Gorter onder meer op: “Zijn voortijdige dood was zonder twijfel een verlies voor onze letterkunde”.

Meer over de werken van Simon Gorter via deze verwijzing.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/gorter1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)