Koog aan de Zaan 16 november 1908 - Haarlem 20 december 1993

J.W. Groesbeek Bron: Gemeentearchief Zaanstad

Mr. Johan Willem Groesbeek, Rijksarchivaris van Noord-Holland, geruime tijd voorzitter van Zaans Schoonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaans Schoon

Stichting tot behoud van Zaanse houtbouw, opgericht in 1951. De plannen om te komen tot een reservaat van Zaanse houtbouw werden gedurende de oorlog bekokstoofd en namen in 1951 vaste vormen aan. Het initiatief hiertoe is uitgegaan van stichting Zaans Schoon, die op de bres staat voor het vele moois van de Zaanse houtbouw. Veel Zaanse houten huizen, met fraaie halsgevel of versierd voorschot, liepen gevaar te verdwijnen als gevolg van uitbreiding van de fabrieken en doorbraken ter …
en redacteur van De Zaendeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaende, De

Maandblad, gewijd aan de historie, folklore en genealogie van de Zaanstreek, verschenen in zes jaargangen, van 1946 tot en met 1951. Het tijdschrift werd fraai uitgegeven door Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij in Wormerveer en stond aanvankelijk onder redactie van mr. Johan Willem Groesbeek, Gerrit Jan Honig, Frans Mars,
. Groesbeek heeft een aantal publikaties over de geschiedenis van de Zaanstreek op zijn naam. Na een middelbare school-opleiding te Amsterdam en Zaandam studeerde hij rechten aan de Gemeente Universiteit te Amsterdam. Zijn historische interesse in met name de middeleeuwen werd belangrijk gevoed door de geschiedenisleraar Sipke Lootsmaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLootsma, Sipke

Roordahuizen, 9 januari 1888 - Zaandam 15 mei 1940 Sipke Lootsma 1888 - 1940 Leraar geschiedenis, archiefonderzoeker en publicist. Hij was de eerste die de geschiedschrijving van de Zaanstreek wetenschappelijk benaderde.

Sipke Lootsma werd 9 januari 1888 geboren in Roordahuizen als zoon van Rients Klazes Lootsma en Aaltje Westra. In 1906 legde Lootsma het akte-examen Vrije- en Orde-Oefeningen der Gymnastiek met succes af. In 1907 gevolgd door het akte-examen Lager Onderwijs. Op…
te Zaandam.

Na korte tijd in een advocatenpraktijk te hebben gewerkt kwam hij als volontair bij het gemeente-archief te Amsterdam, later bij het Rijksarchief te Haarlem. In dezelfde tijd volgde hij te Utrecht colleges over de middeleeuwse geschiedenis. In 1943 werd hij waarnemend rijksarchivaris met onder meer ook de bescherming van Noordhollandse kunstschatten tot taak en in 1947 werd hij officieel tot rijksarchivaris benoemd.

Groesbeek schreef verscheidene artikelen in het maandblad De Zaende. Belangrijke publicaties zijn voorts: Bestuursaangelegenheden en problemen rond de samenvoeging van Oost- en Westzaandam in: Zaandam 150 jaar stad en Bestuur en rechtspraakplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBestuur

Bestuur
. Voorts stelde hij onder andere een boek samen over middeleeuwse kastelen in Noord-Holland en geschiedenissen over Amstelveen, Heemstede, Heemskerk, Bennebroek, Vogelenzang en het Huis te Kleef.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/groesbeek.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/06/25 10:44
  • door zaanlander