hartog_wessel

(Wormer 1911-Koog 1989)

Communistischplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCommunisme

Politieke stroming, met in de Zaanstreek lange tijd grote aanhang en belangrijke invloed.

Algemeen

Onder communisme wordt verstaan: een maatschappelijk stelsel waarin de productiemiddelen gemeenschappelijk eigendom zijn en waarin bij de verdeling der voortgebrachte goederen en diensten het beginsel wordt gevolgd dat elk lid van de gemeenschap daarover kan beschikken naar behoefte. Bij ontbreken van dit stelsel wordt onder communisme tevens verstaan: het streven naar die maatsch…
politicus ereburgerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEreburgers

Personen die op grond van bijzondere verdiensten door de verschillende Zaangemeenten werden onderscheiden met een erepenning en dientengevolge in het spraakgebruik 'ereburger' werden genoemd.

De in 1974 gevormde gemeente Zaanstad wijkt wat dit betreft af; deze gemeente maakt een duidelijk onderscheid tussen het toekennen van de erepenning en het ereburgerschap. Slechts vier personen
van Koog (1970).

Wessel Hartog kwam in 1945 in de 'Noodraad' van Koog en bleef gemeenteraadslid tot de samenvoegingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSamenvoeging

In de Zaanstreek zijn herhaaldelijk samenvoegingsplannen voorgesteld; een aantal daarvan werd ook daadwerkelijk uitgevoerd. Het bekendst zijn de samenvoeging tot de stad Zaandam in 1811 en die tot Zaanstad in 1974, hierachter apart behandeld. Daarnaast is de samenvoeging van
tot Zaanstad Sinds de jaren '60 was hij voorts lid van Provinciale Staten, Gedeputeerde van Noord-Holland, lid van de Eerste Kamer en van het Europees Parlement

Aanvankelijk was hij timmerman (en als zodanig actief voor de Eenheids Vak Centrale), later was hij enige tijd directeur van de commu-nistische uitgevenij 'Pegasus'.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/hartog_wessel.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)