heipaal

Heipalen waren er in verschillende zwaarten en lengten:

  • Slieten of Stokken waren dunne paaltjes van elzehout of andere loofhoutsoorten. Ze werden in bosjes bij elkaar geheid.
  • Kolders waren juffers, korter dan 16 voet en boven en onder even dik. Ze waren evenals de verder te noemen palen van naaldhout.
  • Juffers of joffers waren er in lengten van 18 tot 24 voet. Dubbele twaalf elles waren zwaarder dan juffers en 22 voet lang.
  • Sparren waren lichte juffers.
  • Spieren langer en zwaarder dan sparren.
  • Masten of mastpalen waren de zwaarste en de langste palen van 36 tot 44 voet (ca. 1250 cm.)

In de Zaanstreek werden de huizen meestal op 'de kleef' geheid, d.w.z. de paalpunt reikte niet tot op de vaste zandlaag, die hier op circa 7 m. en 14 m. diepte ligt. De palen van de stookplaatsen in de huizen werden wel op die diepte afgeheid, zg. 'op stuit' geheid (fundament).

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/heipaal.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)