herengracht

Straat (pad) te Zaandam, lopend vanaf de Westzijdeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzijde

Hoofdstraat te Zaandam-West, lopend van de Gedempte Gracht en de Dam in noordelijke richting en parallel aan de Zaan tot de grens met Koog ter hoogte van de Mallegatsluis. De Westzijde werd aangelegd op de Lagedijk en heette geruime tijd de Molenbuurt, naar de in 1439 opgerichte korenmolen
(tussen Stationsstraatplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzijde

Hoofdstraat te Zaandam-West, lopend van de Gedempte Gracht en de Dam in noordelijke richting en parallel aan de Zaan tot de grens met Koog ter hoogte van de Mallegatsluis. De Westzijde werd aangelegd op de Lagedijk en heette geruime tijd de Molenbuurt, naar de in 1439 opgerichte korenmolen
en Wijnkanspadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWijnkanspad

Pad te Westzaandam, tussen de Herengracht en de Botenmakersstraat, westelijk lopend van de Westzijde. Hoe het pad aan de naam gekomen is, is niet achterhaald. Zeker is dat het een oud pad is,hoewel tot nu toe geen reglement van het pad gevonden is. Wel werd in 1722 gesproken van een bestaand reglement.
) naar de Vaart.
De verbinding tussen de Herengracht en de Stationsstraat kreeg later de naam Herenstraat. De naam Herengracht, is historisch feitelijk onjuist. Het pad werd vernoemd naar de eerste bewoner, Gerrit Heere. Het eerste padreglementplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPadgemeenschappen en -reglementen

In de Zaanstreek is in het verleden door de bewoners van vele paden een zogenoemde padgemeenschap gesticht met het oog op gezamenlijke belangen en plichten. Deze padgemeenschappen zijn er in vele gevallen toe overgegaan de gemaakte afspraken notarieel vast te leggen. Hiermee werden op een voor Holland unieke manier gedragsregels vastgelegd waaraan alle bewoners van het pad zich moesten houden. Vermoedelijk waren notariële bewonersovereenkomsten elders onbekend.…
werd opgesteld in 1660. Na de ( gedeeltelijke) overname door de gemeente Zaandam in 1871 (geheel overgenomen in 1888) werd de oude naam Heeregracht ( mogelijk naar Amsterdams voorbeeld) omgezet in Nieuwe Herengracht; in 1929 werd dat Herengracht. Tussen 1873 en 1911 werd de sloot gedempt.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/herengracht.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/11 18:46
  • door jan