Rotterdam 1931 - Zaandam 1988

Historicus, samensteller van een aantal belangrijke Zaanse publicaties, in het bijzonder over de arbeidersbeweging. 't Hoen kwam in 1954 na een opleiding aan de School voor Taal- en Letterkunde in Den Haag naar Zaandam, waar hij aanvankelijk les gaf aan de Openbare Handelsschool en vanaf 1963 aan het gemeentelijk Zaanlands Lyceumplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlands Lyceum

Openbare scholengemeenschap in Zaandam, sinds 1963 gevestigd aan de Vincent van Goghweg.

In het Zaanlands Lyceum werden een Havo-, een Atheneum- en een Gymnasiumafdeling samengebracht. Het Lyceum kwam in 1920 tot stand door omzetting van de in 1866 opgerichte HBS. In 1963 werd de Handelsdagschool toegevoegd.
. Hij bleef daar geschiedenisleraar tot zijn dood in 1988.

't Hoen kreeg bekendheid als auteur van een aantal publicaties. Zijn belangrijkste boeken behandelen in het bijzonder de Zaanse arbeidersbeweging en het lokale bestuur. Het zijn:

 • Op naar het Licht over de opkomst van de arbeidersbeweging: Wormerveer 1968
 • De Rode Zaanstreek over de periode tot de Tweede Wereldoorlog, toen het socialisme in de Zaanstreek invloedrijk was; Zaandam 1978.
 • Met collega J.C. Witte schreef hij Zet en Tegenzet over de Zaanstreek in de Tweede Wereldoorlog; Zaandijk 1975.
 • In de Spiegel Historiael van mei 1973 verscheen zijn artikel Klaas ter Laanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLaan, Kornelis ter

  Slochteren, 8 juli 1871 - Utrecht, 6 maart 1963 Kornelis ter Laan in 1914. Foto Beeldbank Gemeentearchief Zaanstad Kornelis ter Laan, tot eigen afschuw ook wel Klaas genoemd, politicus, dialectoloog en folklorist. Burgemeester van Zaandam (1914-1936), eerste sociaal-democratische burgemeester van Nederland. Kornelis ter Laan werd als zoon van een kleine boer geboren in het Groningse Slochteren. Als leerling aan de HBS te Sappemeer bezocht hij al een vergadering waar
  , de eerste socialistische burgemeester van Nederland
  .
 • Voorts schreef hij artikelen voor kranten over bijvoorbeeld de patriottenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPatriotten

  Groep veranderingsgezinden, die in de Zaanstreek grote aanhang kreeg onder het welgestelde deel van de burgerij in de jaren '80 van de 18e eeuw. De patriotten waren vertegenwoordigd in Burger-sociëteiten, waaruit later de Exercitiegenootschappen of genootschappen van de wapenhandel voortkwamen. De patriotten waren de tegenstrevers van de in de Zaanstreek minder op de voorgrond tredende
  in de Zaanstreek en over de reacties die de Spaanse Burgeroorlogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpaanse tijd

  Lokale aanduiding voor de jaren 1572 tot en met 1576, de tijd waarin de Zaanstreek gedeeltelijk door troepen in Spaanse dienst bezet was. Feitelijk is het een foutieve naamgeving van de eerste jaren van de opstand in de Nederlanden tegen de toenmalige vorst,
  in de Zaanstreek opriep.

In 1982 haalde hij zijn doctoraal aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna begon hij met de gedachte daarop te promoveren met een onderzoek naar Jan Duijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuijs, Jan

Nijmegen, 21 februari 1877 - Lochem, 16 september 1941

mr Jan Eliza Wilhelm (Jan) Duijs, bezoldigd propagandist van de SDAP, raadslid en eerste socialistische wethouder te Zaandam, Statenlid, Kamerlid en redacteur van het socialistische weekblad
. Hij was daarmee vergevorderd toen hij overleed.

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/hoen_jaap_t.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/21 09:09
 • door jan