houtverduurzaming

Het bewerken van hout ter bescherming tegen rot en of insektenvraat. In de natuur is alles er op gericht het afgestorven hout te vernietigen; op vochtige bodems wordt het door zwammen en insekten na verloop van kortere of langere tijd geheel afgebroken. Zachte houtsoorten zijn uiteraard het meest onderhevig aan dit afbraakproces. Relatief zachte houtsoorten zijn als bouwhout echter ook het goedkoopst. Wil men deze soorten meer duurzaamheid verlenen, dan moeten ze beschermd worden. De klassieke manier van oppervlakte-behandeling door teren, schilderen of carbolineren, is bij regelmatig onderhoud in de praktijk dikwijls voldoende. Er zijn echter ook toepassingen van de meer zachte houtsoorten die een extra behandeling vergen om een 'lange gebruiksduur te bereiken. Zo'n behandeling bestaat uit het al vóór de bewerking ongeschikt maken als voedingsbodem door er rot- en insektenwerende middelen in te persen. De stoffen die hiervoor worden gebruikt zijn creosoot-olie (steenkoolteerdistillaat), zogenaamde wolmanzouten (koper-chroom- of koper-chroom-arseen-zouten), middelen op basis van P.C.P. (pentachloor-phenol) of T.B.T.O. (tributyl-tinoxyde) en andere. Door een vakkundige behandeling met deze stoffen wordt de duurzaamheid aanzienlijk verlengd. In de Zaanstreek is Kan Palenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKan Palen

Houtverduurzamingsbedrijf in Zaandam.

Kan Heipalen werd opgericht in december 1896 door Klaas Kan Dz. (1841-1919) die had besloten om de handel in heipalen van wijlen Dirk Verlaan voort te zetten. Zoon Klaas Kan Kzn (1880-1946), zette de activiteiten van z'n vader voort. Uit deze activiteit groeide de exploitatie van bospercelen in binnen- en buitenland. Het bedrijf, aanvankelijk alleen aan de Westzijde gevestigd en na uitbreidingen vooral aan de Oostzijde, specialiseerde zich in hei…
Palen bv gespecialiseerd in houtverduurzaming. Het in 1880 opgerichte en aan de Oostzijde te Zaandam gevestigde bedrijf kampt echter met strenge voorschriften die ten gevolge van de aangescherpte milieu-eisen aan het gebruik van toegepaste (schadelijke) conserveringsmiddelen worden gesteld.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/houtverduurzaming.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)