huisman4

Snuifmolen en later papiermolen te Assendelft. De windbriefplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWindbrief

Akte van vergunning tot het bouwen van een windmolen, waarin voorts de bepalingen omtrent het Windrecht waren geregeld.

Windbrieven waren een vereiste voor het bouwen van een molen. Desondanks zijn niet van alle bekende molens ook de windbrieven bekend. Deze zijn vermoedelijk verloren geraakt. In een aantal gevallen was de windbrief van jongere datum dan de molen zelf. De oudst bekende windbrieven met betrekking op de Zaanstreek dateren uit de 16e eeuw.
werd gegeven in 1733 aan Engel Huisman. In 1778 werd hij, na blikseminslag, door brand verwoest, waarna herbouw volgde. In 1796 werd hij ingericht als papiermolen.

Op 15 december 1832 staat te koop in De Opregte Haarlemsche Courant: Een kapitale molen genaamd De Huisman, staande aan de Nauernasche Vaart, onder Assendelft, en zulks met vrijheid om te amoveren; alsmede de gereedschappen en losse goederen, tot die fabriek behorende; waaronder persen met ijzeren vijzels en metalen bossen, maalrollen en maalbakken, schepkuipen, kapperij, een partij vijgentouw, enz. enz. Alles breder bij gedrukte notities omschreven. De grond waarop de molen staat, met de pilaren en heiningen van dezelve. Alsmede vier stukjes weiland, onder de Gemeente Assendelft gelegen. Zullende alles bezichtigt kunnen worden des zaterdags en maandags vóór en op de verkoopdag.

Hij heeft gestaan aan of nabij de Nauernasche Vaartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNauernasche Vaart

Kanaal met een lengte van 8,5 kilometer tussen de Tochtsloot bij Westknollendam en Zijkanaal D van het Noordzeekanaal bij Nauerna.

Het kanaal is in 1633 aangelegd. Daarbij is de loop van het doodlopende water 't Twiske gebruikt. Het werd aangelegd om voldoende afwateringsmogelijkheden voor de Schermerboezem te verkrijgen, toen de Schermer werd ingepolderd. Men koos de gemakkelijkste oplossing door gebruik te maken van het al aanwezige Twiske en van de eveneens aanwezige Naue…
, en werd gesloopt in 1833.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/huisman4.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)