industrieschap

In 1953 opgericht samenwerkingsverband tussen acht Zaanse gemeenten (Assendelft, Koog, Krommenie, Westzaan, Wormer, Wormerveer, Zaandam en Zaandijk) en de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zaanland. Het Industrieschap beoogde verdere industriële ontwikkeling van de streek en kreeg daartoe de gronden in beheer die de toen nog afzonderlijke gemeenten hadden bestemd (en al of niet ingericht) voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Het schap was gevestigd in het toenmalige gebouw van de Kamer van Koophandel, Westzijde 39 in Zaandam; directeur werd mr. W.M. Otten.

Hoewel het Industrieschap ogenschijnlijk weinig resultaten boekte en in de jaren '60 (na de geleidelijke toetreding van de gemeenten tot het Ontwikkelingsschap Zaanstreek) geruisloos is verdwenen, heeft het wel degelijk bijgedragen aan de naoorlogse ontwikkeling van de Zaanstreek. Zo werd de ontwikkeling van de Achtersluispolder tot industriegebied werd door het schap ter hand genomen. Belangrijk waren ook de stimulansen die van het Industrieschap uitgingen ter verbetering van de infrastructuur. Met name bij de opinievorming over de noodzaak tot ondertunneling van het Noordzeekanaal speelde het een rol; directeur mr. Otten wasactief lid van het zogenoemde Tunnelcomité. Bovendien kan worden aangenomen dat het Industrieschap gold als een der eerste samenwerkingsverbanden van de Zaanse gemeenten. Het maakte de bestuurders vertrouwd met de gedachte aan samenvoeging, zoals die per 1 januari 1974 tot stand is gekomen.

  • industrieschap.txt
  • Laatst gewijzigd: 2015/12/11 00:15
  • door jan