Westzaan, 4 juli 1917 - Wormerveer, 4 september 1984

Raadslid van Wormerveer, Statenlid van Noord-Holland, lid van de Eerste Kamer, met voorts een zeer groot aantal bestuurlijke functies. Na een loopbaan bij de Marine werd hij secretaris van de Kamer van Koophandel in Zaanland. Gerbrand de Jong kwam in 1937 als adviseur in dienst bij de Midza-combinatie te Zaandam. Nadien werkte hij in Indonesië onder meer voor het Coprafonds en als hoofd van de afdeling Industriefinanciering van de Indonesische Herstelbank (1948-1954).

Terug in Nederland werd hij directielid van de Eerste Zaanlandsche Cartonnagefabriek en Gebrs. de Jong Papierfabriek te Westzaan (1954-1966). Kwam in 1972 tussentijds in het college van G.S. van Noord-Holland en had een goede naam als bestuurder. Door een wisseling in de coalitie verloor hij zijn post echter al na twee jaar. Vanaf 1974 zes jaar woordvoerder milieu van de VVD-senaatsfractie, waarvan drie jaar als 'tegenspeler' van minister Irene Vorrink.

In de periode 1974-1980 was hij lid van de Eerste Kamer voor de VVD als woordvoerder milieuhygiëne. Hield zich verder bezig met economische zaken, sociale zaken, arbeid & buitenlandse werknemers en Antilliaanse Zaken.

Voorts vervulde hij een groot aantal bestuursfuncties:

 • Hoofdingeland van de Polder Westzaan (1956-1971),
 • bestuurslid (vanaf 1962 voorzitter) van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMaatschappij voor Nijverheid en Handel, Nederlandsche -

  In 1777 als economische tak van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen opgerichte vereniging. Met als doel de vervallen nijverheid te stimuleren. In de Zaanstreek vanaf het moment van oprichting met departementen vertegenwoordigd.
  afdeling Zaanstreek (1957-1971),
 • hoofdbestuurslid van deze Maatschappij (1961-1970) en
 • hoofdingeland van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland.

In 1961 kwam De Jong voor de VVD in de gemeenteraad van Wormerveer. Hij bleef dat tot hij in 1970 lid van Provinciale Staten werd. Tussen 1966 en 1971 was De Jong secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Zaanlandplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKamer van Koophandel en fabrieken voor de Zaanstreek

Prins Bernhardbrug Door de wet ingesteld orgaan ter behartiging van de economische belangen van industrie, ambacht en dienstverlening. Aanvankelijke benaming Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zaanland: op verzoek van de Kamer op l juli 1988 tot huidige naam gewijzigd.
. In deze periode kreeg hij er opnieuw een aantal nevenfuncties bij:

 • lid dagelijks bestuur van het Ontwikkelingsschap Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOntwikkelingsschap Zaanstreek

  Op 21 maart 1965 ingesteld bestuurlijk samenwerkingsorgaan van een aantal Zaangemeenten met het doel om door gemeenschappelijke regelingen het voorzieningenpeil te verbeteren. In feite was de oprichting van het schap de voornaamste stap op de weg tot de vorming van Zaanstad. De instelling was het gevolg van een in 1964 aan het Instituut voor Bestuurswetenschappen verstrekte opdracht. Dit instituut had de Commissie Belinfante, genoemd naar haar voorzitter samengeste…
  (1967-1970),
 • lid en voorzitter van de Regionale Raad voor de Arbeidsmarkt in Noord-Holland (vanaf 1971),
 • Gedeputeerde van Noord-Holland (1971-1974),
 • lid van de Eerste Kamer werd (1974-1981),
 • In 1975 werd hij dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Amstelland,
 • bestuurslid van de Unie van Waterschappen,
 • lid van de Commissie voor de Beroepsschriften in Zaanstad en
 • voorzitter van Zuiveringschap Amstel- en Gooiland.
 • bestuurslid van het Anjerfonds Noord-Holland in 1977
 • lid van de Raad van Binnenlands Bestuur in 1979
 • lid van het Reint Laan-fonds van de gemeente Zaanstadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReint Laan-fonds van de gemeente Zaanstad

  In april 1979 op initiatief van de toen afscheid nemende burgemeester van Zaanstad, R. Laan, opgericht fonds waaruit bijdragen worden gegeven danwel renteloze leningen verstrekt om de verschijning van boeken en andere uitgaven over de Zaanstreek mogelijk te maken. Voorwaarde voor het verlenen van steun is o.m. dat van gedegen bronnenonderzoek sprake moet zijn. De middelen van het fonds zijn bij het afscheid van burgemeester Laan op diens wens bijeengebr…
  Laanfonds Zaanstad en van de Culturele Commissie Zaanstad in 1980,
 • lid van de redactieraad van de Encyclopedie van de Zaanstreek vanaf 1982,
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw in 1982
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/jong1.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
 • (Externe bewerking)