In april 1979 op initiatief van de toen afscheid nemende burgemeester van Zaanstad, R. Laan, opgericht fonds waaruit bijdragen worden gegeven danwel renteloze leningen verstrekt om de verschijning van boeken en andere uitgaven over de Zaanstreek mogelijk te maken. Voorwaarde voor het verlenen van steun is o.m. dat van gedegen bronnenonderzoek sprake moet zijn. De middelen van het fonds zijn bij het afscheid van burgemeester Laan op diens wens bijeengebracht door het bedrijfsleven en aangevuld door rente en een jaarlijkse dotatie van de gemeente Zaanstad. Beoordeling van de aanvragen geschiedt door een door burgemeester en wethouders benoemde commissie van deskundigen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/reint.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)