In april 1979 op initiatief van de toen afscheid nemende burgemeester van Zaanstad, R. Laanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLaan, Reint Jr

(Velsen 10 december 1914 - Rotterdam 3 november 1993)

Laatste burgemeester van Zaandam en eerste burgemeester van Zaanstad, ereburger van laatstgenoemde gemeente. Sociaal-democraat Reint Laan had toen hij naar de Zaanstreek kwam reeds een imposante carrière in de politiek en de vakbeweging achter de rug. Voor de oorlog was hij te Dordrecht opgeleid tot onderwijzer, maar door het gebrek aan banen in het onderwijs in de crisistijd, zou hij zijn vak alleen als invaller uitoefenen. …
, opgericht fonds waaruit bijdragen worden gegeven danwel renteloze leningen verstrekt om de verschijning van boeken en andere uitgaven over de Zaanstreek mogelijk te maken. Voorwaarde voor het verlenen van steun is o.m. dat van gedegen bronnenonderzoek sprake moet zijn. De middelen van het fonds zijn bij het afscheid van burgemeester Laan op diens wens bijeengebracht door het bedrijfsleven en aangevuld door rente en een jaarlijkse dotatie van de gemeente Zaanstad. Beoordeling van de aanvragen geschiedt door een door burgemeester en wethouders benoemde commissie van deskundigen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/reint.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)