junior_kamer

Wereldomvattende 'leadership development'-organisatie van jonge mensen, die bereid zijn verantwoordelijkheid te aanvaarden zowel in het bedrijfsleven, in overheidsdienst of het vrije beroep alsmede ook buiten de werkkring. Doelstelling is: de leidinggevende kwaliteiten van de leden op een hoger niveau te brengen door persoonlijke training en het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten. Het laatste wordt gerealiseerd in de vorm van projecten (regionaal, nationaal en intemationaal) ten behoeve van gemeenschap en medemens.

De Junior Kamer werd in 1915 in de Verenigde Staten opgericht. Met meer dan 500.000 leden in meer dan 74 landen met een vrije markt-economie is 'Jaycees International` thans de grootste jongerenorganisatie ter wereld. De organisatie is niet politiek of religieus gebonden en staat open voor personen tot 40 jaar. In Nederland zijn thans 80 regionale Junior Kamers. Deze zijn verenigd in de Federatie van Junior Kamers. Junior Kamer Zaanstreek werd op 12 maart 1957, als eerste van Nederland, officieel geïnstalleerd in het Gemeentehuis van Zaandam. De initiatiefnemer was de Zaankanter Daan Boldingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBolding, Daan

Zaandam, 31 oktober 1932 - Flayosc, Frankrijk, 4 juli 2015

Oprichter van de eerste Juniorkamer in ons land in 1957, daarvan voorzitter; medeoprichter van de Federatie van Nederlandse Juniorkamers in 1960. Daarnaast vervulde Daan Bolding, directeur van
.

Junior Kamer Zaanstreek heeft zich sedert haar oprichting zeer actief bezig gehouden met projecten binnen en ten behoeve van de Zaanse gemeenschap. Zo werd bijvoorbeeld op haar initiatief het Weefhuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWeefhuis

Pand aan de Lagedijk te Zaandijk, binnendijks in het beschermde dorpsgezicht de Gortershoek. Vóór het Weefhuis ligt de Beeldentuin. Het pand dateert uit de 17e eeuw en stond aanvankelijk bekend als het Overhuis. Het was oorspronkelijk een pakhuis, behorend bij een pand aan de Zaanzijde. Meerdere personen hadden parten van het Overhuis in hun bezit.
te Zaandijk gerestaureerd en herschapen in een expositieruimte (na het tot stand komen van De Zienagoogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZienagoog

Expositie- en kunstuitleencentrum, ooit gevestigd aan de Westzijde 39 te Zaandam, daarvoor in de voormalige Synagoge aan de Gedempte Gracht in Zaandam.

De voorgeschiedenis van Stichting de Zienagoog nam een aanvang in Zaandijk, waar in het door Wim Krijt beheerde
in gebruik als kantoor van Vereniging De Zaansche Molenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaansche Molen, Vereniging De

Vereniging van molenliefhebbers, die zich ten doel stelt molens en met molens samenhangende attributen te bewaren en zo mogelijk aan het publiek ten toon te stellen, dan wel voor het publiek toegankelijk te maken. De Zaansche Molen behoort tot de grotere verenigingen in de streek (2750 leden in 1992) en is eigenaar van het
). Na een brede actie samen met andere organisaties bleef de collectie van het Zaans Uurwerkenmuseumplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMuseum Zaanse Tijd

Op 3 februari 1976 door ZKH prins Claus geopend museum aan de Kalverringdijk 3 op de Zaanse Schans, gevestigd in een 18e-eeuws wevershuis dat aan de Dorpsstraat in Assendelft stond. Het museum kwam tot stand op verzoek van het gemeentebestuur van
voor de streek behouden. Kenmerkend is dat de Junior Kamer voor ieder doel ook zelf voor de fondsenwerving zorgt. Daarvoor wordt dan vaak een nevenproject gestart.

Forse financiële bijdragen konden op deze wijze worden gedaan aan bijvoorbeeld de Zaanse Zieken- en Bejaarden-Omroep en de Kinderboerderij in Zaandam. Hiervoor werden respectievelijk een langspeelplaat met jazz-muziek van Zaanse bands en een kunstkalender met aquarellen van de Zaanse kunstschilder Jan Groenhartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGroenhart, Jan

Wormerveer, 15 juni 1952

Jan Groenhart, beeldend kunstenaar te Oost-Knollendam, kunstschilder en graficus, litho's en etsen, maar vooral bekend als aquarellist. Jan Groenhart volgde de avondopleiding aan de Rietveld-academie te Amsterdam. Zijn technisch bewonderenswaardige, naturalistische aquarellen, overwegend van het Noordhollandse polderlandschap, zijn in en buiten de Zaanstreek vele malen geëxposeerd.
uitgebracht en verkocht. Ook voor de jeugd is de organisatie actief: al enkele malen is het project 'Jeugdonderneming' uitgevoerd. Onder begeleiding van Junior Kamer richtten leerlingen van middelbare scholen een eigen onderneming op, die vervolgens circa een halfjaar functioneerde. De leerlingen werden met alle mogelijke bedrijfsproblemen geconfronteerd, omdat zij overal zelf verantwoordelijk voor waren en alles zelf moesten doen. Daar dit initiatief van de Junior Kamer Zaanstreek een nationaal project werd, hebben vele tientallen jeugdondernemingen in heel Nederland op deze wijze gefunctioneerd.

Fundamenteel voor de activiteiten van Junior Kamer is dat het organisatievermogen en de creativiteit van haar leden dienstbaar worden gemaakt aan de projecten, waarbij de zelfwerkzaamheid voorop staat. Na de beëindiging van een project worden beheer en zorg voor continuïteit overgedragen aan andere organisaties. De Junior Kamer Zaanstreek telde in 1990 zo`n 35 leden.

H.W. Husslage

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/junior_kamer.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/10 00:53
  • door 199.47.87.143