Zaandam 17-02-1891 - Zaandam 27-01-1965

Bouwkundige, commandant van de vrijwillige brandweer van Zaandam, belangrijk voorvechter van het christelijk onderwijs. Kakes werd benoemd tot ereburgerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEreburgers

Personen die op grond van bijzondere verdiensten door de verschillende Zaangemeenten werden onderscheiden met een erepenning en dientengevolge in het spraakgebruik 'ereburger' werden genoemd.

De in 1974 gevormde gemeente Zaanstad wijkt wat dit betreft af; deze gemeente maakt een duidelijk onderscheid tussen het toekennen van de erepenning en het ereburgerschap. Slechts vier personen
van Zaandam, in welke gemeente een scholengemeenschap voor christelijk beroepsonderwijs naar hem werd genoemd. Cor Kakes kwam op 14-jarige leeftijd in het door zijn grootvader opgezette Bouwbedrijf Kakes bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKakes bv, Bouwbedrijf

Bouwbedrijf in Zaandam. Het bedrijf werd opgericht op 18 november 1874 aan de Oostzijde te Zaandam door Cornelis Kakes, die aanvankelijk timmermansknecht en later timmerman-metselaar was in Marken-Binnen. Mede door de naweeën van de Frans-Duitse oorlog was het ondernemersklimaat ongekend slecht. Nochtans zette Cornelis door. Reeds een maand later werd de eerste employé in dienst genomen. Deze werd gevolgd door S. de Boorder, die vele jaren werkzaam bleef.
.

Na het overlijden van zijn vader in 1909 nam hij met zijn broer Reinder, en aanvankelijk ook zijn moeder, de leiding van het bedrijf op zich. In 1911 trad hij toe tot de vrijwillige brandweer waar hij in 1928 tot ondercommandant en in 1934 tot commandant werd bevorderd. Van 1917 tot 1959 was hij als lid verbonden aan de Algemene Patroonsvereniging wat later de Nederlandse Aannemers- en Patroonsbond zou heten. Van 1928 tot 1963 maakte hij deel uit van het bestuur van de Kamer van Koophandel, waarvan de laatste elf jaar als ondervoorzitter. Voorts was hij heemraad van de Polder Oostzaan, bestuurslid van de Centrale Raad voor de bouwvakken in Nederland en bestuurslid van het Brokkenhuis.

Na de oorlog werd Kakes bestuurslid van de christelijke HBS en voorzitter van de Stichting tot In standhouding van het Christelijk Lager en ULO-onderwijs. Daardoor was hij nauw betrokken bij het tot stand komen van het Reformatorisch College Blaise Pascal en de naar hem genoemde scholengemeenschap voor christelijk beroepsonderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOnderwijs

Het systematisch, volgens aangenomen beginselen, georganiseerd overbrengen van elementaire en meer uitgebreide kennis door daartoe aangestelde bevoegde leerkrachten, in het bijzonder het onderricht dat op scholen wordt gegeven. In navolgend artikel is de ontwikkeling van het onderwijs in de Zaanstreek geschetst.
Cor Kakes. In 1949 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, in 1951, bij zijn veertigjarig lidmaatschap van de brandweer, ereburger van Zaandam. Bij zijn afscheid van de brandweer werd hij tot erelid benoemd.

Cor Kakes overleed in 1965 op 74-jarige leeftijd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kakes.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)