Bouwbedrijf in Zaandam. Het bedrijf werd opgericht op 18 november 1874 aan de Oostzijde te Zaandam door Cornelis Kakes, die aanvankelijk timmermansknecht en later timmerman-metselaar was in Marken-Binnen. Mede door de naweeën van de Frans-Duitse oorlog was het ondernemersklimaat ongekend slecht. Nochtans zette Cornelis door. Reeds een maand later werd de eerste employé in dienst genomen. Deze werd gevolgd door S. de Boorder, die vele jaren werkzaam bleef.

In het jaar 1876, toen het aantal arbeiders was toegenomen en werken van grotere omvang werden aangenomen, trad de enige zoon van de stichter, Jan Kakes, toe tot het bedrijf. Het jaar 1882 kenmerkte zich door de toevoeging van een metselbedrijf aan de timmerwinkel en toen de zaak een nog grotere vlucht maakte, trad de heer K. Kan als medefirmant op. Beide heren bouwden de loodsen en namen het graven van de kanalen aan voor de N.V. v.h. William Pont op het terrein dat heden ten dage de Muziekbuurt is.

Cornelis Kakes nam het dempen van het water, gelegen tussen Zilverpad en Geldelozenpad, aan zodat de Gedempte Gracht ontstond. Toen C. Kakes belangstelling voor de molen 'De Zeilenmaker' toonde, zette zijn zoon Jan het bouwbedrijf in 1895 onder eigen naam voort. Deze werkte met groot inzicht verder, verstevigde de kring van relaties met succes en kende een groot aantal medewerkers.

Jan overleed echter in 1909, liet een vrouw en acht kinderen achter. De oudste, Cornelis was achttien jaar. Weduwe Kakes droeg de zaken over aan haar zonen Cornelisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKakes, Cornelis (Cor)

Zaandam 17-02-1891 - Zaandam 27-01-1965

Bouwkundige, commandant van de vrijwillige brandweer van Zaandam, belangrijk voorvechter van het christelijk onderwijs. Kakes werd benoemd tot ereburger van Zaandam, in welke gemeente een scholengemeenschap voor christelijk beroepsonderwijs naar hem werd genoemd. Cor Kakes kwam op 14-jarige leeftijd in het door zijn grootvader opgezette
en Reinder. Gesteund door hun moeder en het personeel kwam op zijn schouders de taak de zaak niet alleen in stand te houden, doch ook uit te breiden. Als achttienjarige werd onder zijn leiding de oliefabriek Orion gebouwd. Drie jaren nadien trad de tweede firmant, Reinder Kakes, als achttienjarige in de zaak.

Rond de eeuwwisseling bouwde het bedrijf aan het eind van de Zeemansstraat in Zaandam een aantal woningen voor Delftenaren, die waren overgeplaatst naar de Artillerie-inrichting Hembrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHembrug nv

Voormalige gereedschaps- en werktuigenindustrie te Zaandam. Het bedrijf was voortgekomen uit het voormalige staatsbedrijf Artillerie Inrichtingen (AI) Inrichtingen. Dit werd in 1973 gesplitst in Eurometaal n.v. bv, de zogeheten 'munitiepoot`, die zich ging bezig houden met de productie van munitie. en Hembrug nv, de 'burgerpoot'. die de productie van gereedschapswerktuigen (slijpbanken, boormachines en draaibanken) op zich nam.
. In de daarop volgende jaren groeide Kakes uit tot een middelgroot bouwbedrijf.

In 1911, Cor Kakes was toen 20 jaar, werd het Havenkantoor geplaatst. De piepjonge directeuren voegden een architectenbureau aan het bedrijf toe en werkten, geleid door zakelijke feeling, met succes verder. Er werd veel en goed gebouwd; de Kunstharsfabriek in de Westzijde, de drukkerij van de N.V. Bolding en grote werken in Wormerveer, het Zaandamse politiebureau in 1914 gebouwd voor ƒ 14.172, en het fraaie Havenkantoor in Zaandam, dat onder architectuur van Gemeente-architect J.H. Doodhagen werd gebouwd voor somma van f 9.140,-.

Tijdens de watersnoodrampplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWatersnood

Door overstroming veroorzaakte noodtoestand. Ook nadat de Zaanstreek sinds de 13e eeuw beschermd was door een dijkenstelsel dat in toenemende mate veiligheid bood, is het gebied in de loop der volgende eeuwen door een reeks overstromingen getroffen. De oorzaak daarvan was vooral gelegen in het feit dat het Flevomeer of Almere aan het einde van de 12e eeuw zó sterk was uitgebreid dat het in open verbinding met de Noordzee kwam. Dit had ernstige gevolgen voor onder meer het Noorderkwar…
in 1916 werd Kakes ingeschakeld bij het herstel van woningen en fabrieksgebouwen. In de daaropvolgende jaren bleef het bouwbedrijf gestaag groeien door de woningbouw en bovenal de utiliteitsbouw. Van de honderden werken mogen zeker worden gemeld:

 • de fabrieken van de N.V. Albert Heijn, van de N.V.
 • Hille's Koekfabrieken,
 • fabrieken voor N.V. Verkade,
 • oliefabriek De Pijl te Wormerveer,
 • een kerk in Leiderdorp
 • een kerk in Noord-Scharwoude,
 • Ons Verpleeghuis Koog,
 • de Mico in Zaandam,
 • het politiebureau in Zaandam,
 • de fabrieken voor Zwaardemaker,
 • Orion,
 • de school Vissershop,
 • de school Hogendijk,
 • de gasfabriek,
 • de school aan de Herderinstraat,
 • de school aan de Ooievaarstraat,
 • de school aan de Gedempte Gracht,
 • het Weeshuis in Wormerveer,
 • een enorme lijst van fabrieken, kerken, boerderijen, woningen, kantoren, silo's en loodsen.

In 1950 kwamen Jan en Willem Kakes in de directie. Reinder stapte in 1956 uit en wijdde zich geheel aan het werk van taxateur-makelaar Reinder Kakes & Coplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKakes & Co bv, Reinder

Makelaarskantoor in Zaandam. Het kantoor werd in januari 1958 als maatschap opgericht door Reinder Kakes en Wim van Velzen, als zelfstandige voortzetting van activiteiten, zoals taxatie van onroerende en roerende goederen, schaderegelingen (expertises) en makelaardij in onroerende goederen, die voorheen binnen het
. Dit werk nam een zo grote vlucht, dat afsplitsing van het bouwbedrijf noodzakelijk werd. Na zijn aftreden werd het bouwbedrijf van firma (1910) in een NV omgezet, naderhand volgde de omzetting in BV. Jan Kakes trad in 1969 uit de directie en stapte over naar de makelaardij. Willem Kakes bleef over.

Op 60-jarige leeftijd trad Willem Kakes terug en gaf hij de leiding over het bedrijf over aan zijn zoon Cornelis, 'Cees' (1955), als algemeen directeur en Klaas Ramaker (1940) als technisch directeur. Klaas Ramaker, als 22-jarige bij Kakes in dienst gekomen en was sinds 1985 bedrijfsleider. Begin 2001 is Klaas opgevolgd door Arie van der Lee en is hijzelf benoemd tot commissaris. Willem Kakes overleed in 2016.

November 1999 vierde Kakes het 125-jarig jubileum met relaties en medewerkers. Ter gelegenheid van het jubileum stond het bouwbedrijf drie maanden centraal in het Molenmuseum te Koog aan de Zaan waar de geschiedenis van het bedrijf uit de doeken werd gedaan. Kakes bouwde ondermeer het Saenredam College in Zaandijk, verzorgingshuis Mennistenerf, de Zaandamse papierwarenfabriek Hellema en vele andere beeldbepalende panden.

Het bouwbedrijf groeide in de 21e eeuw uit tot een middelgrote onderneming, met opdrachten uit Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Op 29 januari 2013 vroeg het Zaanse bouwbedrijf als gevolg van de malaise in de bouwsector haar faillissement aan. Met het Volendamse ontwikkel- en bouwbedrijf HSB Bouw BV kwamen curator en directies een doorstart overeen. Zo werd voorkomen dat 139 jaar kennis en ervaring in renovatie en onderhoud verloren gaat.

Bouwbedrijf Kakes werd samengevoegd met het eveneens doorstartende, op de renovatiemarkt gerichte, Deurwaarder Kleinbouw uit Warmenhuizen. Zowel Kakes als Deurwaarder had van vaste opdrachtgevers aansprekende projecten in haar portefeuille. Onder de naam Kakes-Deurwaarder vormt deze combinatie een zelfstandige werkmaatschappij binnen HSB Bouw.

Op De Buiging te Zaandam, de passage tussen Stadhuis en Gedempte Gracht boven de Provincialeweg, bouwde Kakes-Deurwaarder in 2015 in opdracht van de gemeente Zaanstad, vijf Zaanse huisjes waarin winkels en horeca zijn gevestigd.

Kakes-Deurwaarder is gehuisvest aan het Slobbeland 10 te Volendam.

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kakes1.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
 • (Externe bewerking)