Makelaarskantoor in Zaandam. Het kantoor werd in januari 1958 als maatschap opgericht door Reinder Kakes en Wim van Velzen, als zelfstandige voortzetting van activiteiten, zoals taxatie van onroerende en roerende goederen, schaderegelingen (expertises) en makelaardij in onroerende goederen, die voorheen binnen het bouwbedrijf Kakesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKakes bv, Bouwbedrijf

Bouwbedrijf in Zaandam. Het bedrijf werd opgericht op 18 november 1874 aan de Oostzijde te Zaandam door Cornelis Kakes, die aanvankelijk timmermansknecht en later timmerman-metselaar was in Marken-Binnen. Mede door de naweeën van de Frans-Duitse oorlog was het ondernemersklimaat ongekend slecht. Nochtans zette Cornelis door. Reeds een maand later werd de eerste employé in dienst genomen. Deze werd gevolgd door S. de Boorder, die vele jaren werkzaam bleef.
werden uitgevoerd. In 1963 trad W.L. Dorenbos tot de maatschap toe.

In 1972 werd een filiaal in Alkmaar gevestigd en per l januari 1976 werd het bedrijf met W. van Velzen en W.L. Dorenbos als vennoten, voortgezet als BV. In 1977 werd met het expertisebureau Jan Waal Gz. BV uit Amsterdam de maatschap Kakes Waal Expertise opgericht, gevestigd te Amsterdam. Binnen deze maatschap werden deelopdrachten uitgevoerd.

De werkzaamheden van Reinder Kakes & Co omvatten taxaties voor zeer veel doeleinden van onroerende en roerende goederen en machines, schaderegelingen aan opstallen, installaties, machines, goederen, inboedels, antiek en sieraden en dergelijke, alsmede bedrijfsschades, kwaliteitsopname van bouwwerken ten behoeve van assuradeuren en eigenaren, bedrijfshuisvesting, woningmakelaardij en voorts bemiddeling in financieringen.

Het kantoor is verder als onteigeningsdeskundige vaak betrokken bij de voorbereiding van overheidswerken, zowel in opdracht van (semi-)overheden en bedrijven als van particulieren. Het werkgebied omvat geheel Nederland met een accent op de Randstad en Noord-Holland. De woningmakelaardij omvat de lokale woningmarkten van de Zaanstreek en Groot-Alkmaar. Per 1 januari 1989 traden A.G.M. Komen en S. Wijte tot de vennootschap toe. Per 1 januari 1990 werd bureau Jan Waal te Amsterdam overgenomen en werd aldaar tevens een nevenvestiging van Reinder Kakes & Co gevestigd.

Bij de vennootschap werkten in 1991 54 personen. Zie ook: Makelaardijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMakelaardij

De werkzaamheden van een persoon zoals omschreven in artikel 62 van het Wetboek van Koophandel '...die, als zodanig beëdigd door de arrondissementsrechtbank, zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten in opdracht en op naam van personen tot wie hij niet in een vaste betrekking staat, eventueel als beherend vennoot van een vennootschap of bestuurder van een rechtspersoon die dat bedrijf uitoefent'. Een makelaar was …

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kakes2.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)