Cornelis Th. Kamphuys werd in 1885 in de gemeenteraad van Zaandam gekozen als enige Rooms-Katholiek. Hij zou ongeveer 25 jaar deel blijven uitmaken van deze raad. Op 28 oktober 1914 bedankt wethouder Kamphuys, omwille van gezondheidsredenen, als raadslid voor de gemeente Zaandam. Op 21 december 1914 werd tot lid van de gemeenteraad gekozen J. G. Beumer (R.K.) in de vacature C. Th. Kamphuys.

Cornelis Kamphuys vestigde in 1853 in Zaandam een grossierderij. In 1865 kocht hij pelmolen De Jonge Kuiperplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKuiper, De Jonge

Houtzaagmolen in Koog aan de Zaan, wipmolen.

De duigenzager werd rond 1895 gebouwd voor een kuiper. Oorspronkelijk stond hij aan de noordkant van de Relkenpadsloot, tussen de huizen, later werd hij verplaatst naar het Westzijderveld waar hij aan de Parallelvaart werd neergezet. In december 1914 werd de molen, na stormschade, gesloopt.
in Koog aan de Zaan en vier jaar later De Walvis aldaar. Na het verbranden van molen De Jonge Kuiper in 1874 bouwde hij een stoomrijstpellerij van die naam. Deze brandde in 1879 af en werd onder de naam De Phenix, uit de as herrezen, herbouwd.

De firma Kamphuys was gevestigd in de zeer uitgebreide fabriek De Phenix met de naastliggende pakhuizen Zaandam, Czaar Peter en Nederland, allemaal aan de Achterzaan gelegen. In de jaren vóór de Eerste Wereldoorlog was pellerij De Phenix de grootste van de toen zeer belangrijke rijstverwerkende bedrijven met omvangrijke export naar Engeland, Amerika, Frankrijk, Rusland en veel Oost-Europese landen.

Cornelis dreef de zaken met zijn broers Gerrit en Martinus. Zij waren van eenvoudige afkomst, hun moeder, een weduwe, dreef omstreeks 1840 een kleine kruidenierswinkel, maar de broers waren zeer capabel en breidden de zaken voortdurend uit. Zij hadden geen kinderen, die het bedrijf konden voortzetten en betrokken een neef, H.A. van Odyck, bij het bedrijf. Onder zijn directie bereikte De Phenix de grootste bloei.

In 1905 verwerkte de pellerij 21.327 ton rijst, vijf jaar later 77.751 ton, bijna een kwart van de totale Nederlandse rijstverwerking. Met de 80.000 ton die in 1912 werden bereikt verwerkte Kamphuys tien procent van de rijstexport van Birma. In de Eerste Wereldoorlog begon Van Odyck met de cacaofabricageplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCacao-industrie

Belangrijke drager van de Zaanse economie; in omvang en belang gegroeid in de 19e en 20e eeuw; ontwikkelde zich aanvankelijk in samenhang met de chocoladeindustrie; vooral na de Tweede Wereldoorlog vond er specialisatie plaats en verzelfstandigden beide sectoren. In 1985 werd in de Zaanstreek 132.000 ton cacaobonen verwerkt, dat is ca. 80 % van de totale Nederlandse cacao-industrie, en circa 7,5 % van de totale wereldoogst.
in een oude molen. Aan het Noordzeekanaalplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoordzeekanaal

Kanaal dat Amsterdam sinds 1876 met de Noordzee verbindt. Daartoe werd de duinenkust doorgraven bij Velsen en het vervolgens ontstane IJmuiden. Een sluizencomplex en twee zich ruim 1500 meter in zee uitstrekkende pieren werden tevens aangelegd. Het kanaal, grotendeels met de hand gegraven waar 'Holland op z'n smalst' is, vormt een ruim 26,5 km lange verbinding tussen Noordzee en IJsselmeer en is van grote betekenis, niet alleen voor Amsterdam als havenstad, maar ook voor de Zaans…
, bij het Barndegatplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBarndegat

Gekanaliseerde sloot op de grens van Zaandam en Oostzaan, uitkomend op Zijkanaal H., oorspronkelijk een meer. Hierna: de Barndegatdam, de Barndegatsluis en de Barndegatter Watermolens (later gemaal).

Het meer ontstond als braak in de Oostzaner Zeedijk; niet bekend is wanneer. Het lag tussen de Zaandamse Achtersluispolder en de Oostzaanse Buitendijk, en werd gedempt en deels gekanaliseerd tijdens het graven van het Noordzeekanaal en Zijkanaal H. De naam van het meer ging over op de …
, bouwde hij de grote meelfabriek De Vredeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrede, De

Fabriekspand in de Achtersluispolder, aan het Noordzeekanaal ter hoogte van Zijkanaal H, het Barndegat. De bouw kwam tot stand naar een ontwerp van architect S.B. van Santé, in opdracht van zakenman Van Odijck, toenmalig directeur van de rijstpellerijen van de firma
. Daarna begon hij een veevoederfabriekje in een voormalige stoomverfhoutfabriek. Zoals bekend ging het met de rijstpellerijen na de Eerste Wereldoorlog snel bergafwaarts doordat de veredeling in de productielanden zelf ter hand was genomen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kamphuys.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)