(Den Helder 22 augustus 1906 - Haarlem 13 juni 1967)

Communisteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCommunisme

Politieke stroming, met in de Zaanstreek lange tijd grote aanhang en belangrijke invloed.

Algemeen

Onder communisme wordt verstaan: een maatschappelijk stelsel waarin de productiemiddelen gemeenschappelijk eigendom zijn en waarin bij de verdeling der voortgebrachte goederen en diensten het beginsel wordt gevolgd dat elk lid van de gemeenschap daarover kan beschikken naar behoefte. Bij ontbreken van dit stelsel wordt onder communisme tevens verstaan: het streven naar die maatsch…
, in de Tweede Wereldoorlogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTweede Wereldoorlog

De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de Zaanstreek en haar inwoners kunnen niet los worden gezien van wat toen elders gebeurde. Bezetting, verlies van vrijheid, armoede, deportaties, spoorwegstaking, honger, verzet en executies, de Zaanstreek kreeg er haar deel van.
districtssecretaresse van de CPN en hoofdredactrice van de illegale Zaanse 'De Waarheidplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWaarheid, de

Voormalig landelijk dagblad van uitdrukkelijk communistische strekking, voortzetting van een al vroeg in de Tweede Wereldoorlog ontstaan verzetsblaadje. Dit heette in de Zaanstreek eerst, vanaf september 1940 De Vonk en kreeg begin 1942 in navolging van het Amsterdamse voorbeeld de naam De Waarheid. Dat dit verzetsblad zo vroeg ontstond, was vooral het gevolg van de vooroorlogse oriëntatie der communisten, die zich toen al concentreerden op de strijd tegen het fascisme in Duitslan…
'.

Kogenhop-Huig sloot zich in 1934 bij de communistische partij aan. Na de Februaristaking (1941) dook zij (inmiddels inwoner van Amsterdam) onder. In 1943 werd zij naar de Zaanstreek gezonden, waar zij een groep jongeren om zich heen verzamelde, die De Waarheid nieuw leven inbliezen. Ze maakte van het blad één van de belangrijkste illegale organen in de streek.

Na de oorlog vertrok mevrouw Kogenhop weer naar Amsterdam, waar zij lid werd van de noodgemeenteraad (tot 1953). In 1958 werd zij kortstondig opnieuw lid van de gemeenteraad van Amsterdam. Zij was toen tevens lid van het partijbestuur van de CPN en secretaresse van de Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB).

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kogenhop-huig.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)