kogerpark

De weduwe A. Honig-Kluyver schonk de gemeente Koog aan de Zaan op 9 december 1925 twee hectare grond en een huis, gelegen tussen de Hoogstraat en de Dors. Ze bepaalde dat de grond te allen tijde moest worden bestemd voor een park. De gemeente Koog aan de Zaan begon daarop een inzamelingsactie die 35.000 gulden opleverde. De opbrengst werd besteed aan de aanleg van het Wandelpark Koog, ook wel Ko(o)gerpark genoemd.

Het park werd ontworpen door het Amsterdamse Hoofd van de Plantsoenen J. Koning, die zich liet inspireren door een eerder ontwerp van tuinarchitect G. Bleeker. De uitvoering was in handen van de firma Copijn. Voor de aanleg van het park moest een koopmanshuis, Het huis met de ijzeren brug, worden verplaatst naar de westkant van het park. Het fungeert sindsdien als Molenmuseumplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolenmuseum

Museum, sinds 1928 gevestigd in Koog aan de Zaan. Het museum is eigendom van Vereniging De Zaansche Molen en bevat een permanente tentoonstelling van molenreplica's en -attributen alsmede (sinds 1989) het Molendiorama van Frans Mars. Voorts worden er wisselende tentoonstellingen gehouden, overigens niet alleen over molens.
.

Op 26 juli 1926 verrichtte burgemeester W. Driessen de officiële opening, waarna onder de klanken van de Zaanlandsche Kapel de Nederlandse vlag werd gehesen. Een klein jaar later werd ook de muziektent in gebruik genomen. Bij gebrek aan onderhoud en gebruikers werd de kapel in 1971 gesloopt, om plaats te maken voor een kinderbadje. In 1999 verdween ook dit, waarna er een vijver werd aangelegd. Rond 1930 is het Koogerpark verrijkt met een theehuis, gemaakt door de leerlingen van de Krommenieër ambachtsschool. Het bevatte een aantal stijlelementen uit de Amsterdamse school. Zowel in 1951 als in 2001 onderging het theehuis een grondige opknapbeurt.

Na de Tweede Wereldoorlog verrees naast de oostelijke ingang een oorlogsmonument. Het park kreeg verder twee beelden toebedeeld, de ‘Vrouw met stola’, gemaakt door Pieter d’Hondt uit Utrecht, naar een voorstudie uit 1957, en het ‘Veulen’ van Louis Paul uit 2001.

De complete nalatenschap van Jacob Kuijper, zo werd in 1975 bekend, diende te worden gezien als bijdrage in de kosten van verbetering en verfraaiing van het Koogerpark. Het ging om een bedrag van 460.000 gulden. Een deel van de erfenis kwam inderdaad ten goede van het park, maar waarschijnlijk is er ook het een en ander besteed aan andere activiteiten.

Sinds 1992 bestaat de stichting Koogerpark, opgericht door een aantal buurtbewoners. De vrijwilligers van de stichting houden zich bezig met het onderhoud van het park en voeren onderhandelingen met de gemeente. Dat leidde er mede toe dat de gemeente Zaanstad in 1999 het Koogerpark uitvoerig renoveerde, een klus waarmee meer dan een miljoen gulden gemoeid was.

De eerder genoemde vijver werd gegraven, en er kwamen een speeltuin, nieuwe planten en een nieuw drainagesysteem. Een jaar later kon de naastgelegen gemeentewerf aan het park worden toegevoegd. Het dient sindsdien vooral als hondenuitlaatplaats. In 2002 is naast de uitlaatplek een bergbezinkbassin aangelegd. Sinds 2001 heeft het park in de zomermaanden een vaste tuinman.

Het twee hectare grote Koogerpark is vrijwel het enige openbare groen van betekenis in het oude deel van Koog aan de Zaan. In de loop der jaren is het park in oppervlakte gegroeid, waardoor het nu aansluit bij seniorencomplex Parkzicht aan de oostkant en de sloot achter de J. Bestevaerstraat aan de zuidkant. Het oorspronkelijke karakter van het Koogerpark is anno 2002 nog deels herkenbaar, hoewel in de loop der jaren veel vaste planten en rozenstruiken zijn verdwenen. In het park staan onder meer platanen en taxodiums. Kenmerkend zijn de rechte lijnen en de symmetrische beplanting. Het park bestaat uit relatief veel grasvelden.

Er zijn drie entrees, Museumlaan, J. de Wittestraat en de Jonge Zwaanstraat, wat de toegankelijkheid ten goede komt. Van het park wordt dan ook vrij veel gebruik gemaakt, als wandelzone en speelgebied, maar ook als doorsteek. De stichting Koogerpark onderhoudt het park en versterkt de sociale functie ervan, onder meer door activiteiten als het Koogerpretpark en terrasmiddagen te organiseren.

Het Koogerpark wordt druk bezocht, vooral door bewoners van aanpalende wijken. In het Koogerpark wordt sinds 2001 twee jaar lang geëxperimenteerd met een parkbaas, die aanvullend onderhoud verricht, vandalisme probeert te voorkomen en voorlichting geeft. Het is een initiatief met een grote kans van slagen en verdient aanbeveling. Hoewel de monumentenstatus voor het Koogerpark als geheel niet haalbaar is, kan wel worden onderzocht of het oude theehuis en een aantal platanen, beide sinds de aanleg van het park aanwezig, deze status kunnen krijgen.

Bron: oa Tien-parkenplan-Rosa

Zie ook: Parkenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigParken

In de Zaanstreek zijn pas sinds het einde van de 19e eeuw enkele parken ingericht. De oudste zijn:

* het Volkspark ingericht in 1890 in Zaandam-West, in 2009 grootschalig gerenoveerd, * het Wilhelminapark te Wormerveer uit 1898, * het Kogerpark of het Wandelpark Koog, in de jaren '20 aan de gemeente geschonken, is met zijn 2 hectare van bescheiden omvang.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kogerpark.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)