molenmuseum

Museum, sinds 1928 gevestigd in Koog aan de Zaan. Het museum is eigendom van Vereniging De Zaansche Molen en bevat een permanente tentoonstelling van molenreplica's en -attributen alsmede (sinds 1989) het Molendiorama van Frans Mars. Voorts worden er wisselende tentoonstellingen gehouden, overigens niet alleen over molens.

Het Molenmuseum is gevestigd in het 'Huis met de IJzeren Brug', een koopmanshuis uit ongeveer 1760, dat tot 1927 in de Hoogstraat stond op de plaats waar de beoogde toegang tot het Koogerpark lag. De in 1925 opgerichte Vereniging De Zaansche Molen wilde het huis na verplaatsing als tentoonstellingsruimte en kreeg het snel toegewezen. Door verscheidene 'bedelacties' kwam de financiering rond en kon burgemeester Willem Frederik George Lodewijk Driessen van Koog op 12 juli 1927 de eerste steen aan de verder nog onbebouwde Museumlaan leggen.

De bouw verliep voorspoedig. Op 21 januari 1928 vond de oplevering plaats en precies vier maanden daarna opende Prins Hendrik het museum, waarin molenmodellen en fragmenten, inventarisstukken, gereedschappen, schilderijen en constructietekeningen waren tentoongesteld. Om brandstof te besparen was het museum slechts van mei tot september geopend. Direct na de oorlog werd de eerste conservator Pieter Boorsmaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoorsma, Pieter

Koog aan de Zaan, 10 oktober 1871 - 19 september 1951 Het Pink Pieter Boorsma stamde uit een arbeidersgezin, was sociaal zeer bewogen en gold politiek gezien als anarchist. Als jongeman was hij bevriend met F. Domela Nieuwenhuis. De overlevering wil dat zij tijdens een staking bij het oliebedrijf Het Hart en De Zwaan ’s nachts getweeën in een lantaarnpaal vóór het huis van de directeur van het bedrijf klommen en leuzen riepen. Zijn opvattingen vertolkte hij later in een aantal …
opgevolgd door J.W.A. Honig.

De collectie breidde zich gestaag uit. Belangrijke wijzigingen deden zich echter niet voor tot 1958. In dat jaar werden gaskachels geïnstalleerd en werd het museum ook in de winter opengesteld. Na het overlijden van J.W.A. Honig (1967) nam Ton Neuhausplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNeuhaus, Ton

(Wormerveer, 14 juni 1935 - Zaandijk, 19 januari 2014)

Antoon Frans (Ton) Neuhaus, conservator van het Molenmuseum sinds 1968, was van 1961 tot 1969 bestuurslid van de vereniging Vrienden van de Zaanse Schans, later Vrienden van het Zaanse Huis. In 1967 werd hij gekozen als bestuurslid van vereniging
het conservatorschap over. Onder zijn leiding werd het museum steeds meer publiekgericht. Door jaarlijkse thematentoonstellingen nam het bezoek toe.

In 1973 werd het museum van de gemeente Koog aan de Zaan voor een gulden overgenomen door Vereniging De Zaansche Molen. In 1982 werd een overgeplaatst huis uit de Zaandamse Oostzijde aan het bestaande gebouw toegevoegd. In dit pand worden sedertdien regelmatig wisselende exposities georganiseerd. De toevoeging had in 1989 plaats. Het Molendioramaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolendiorama

In het Molenmuseum in Koog aan de Zaan bevindt zich een diorama met een gezichtshoek van circa 150 graden, voorstellende de oostelijke Zaanoever, tegenover het vroegere raadhuis van Koog.

Het diorama geeft de situatie weer rond het jaar 1800, toen daar nog ruim vijftig molens hun wieken zwaaiden. Het geeft een zeer duidelijk beeld van de belangrijke industriële bedrijvigheid in de Zaanstreek. Het diorama is door
, tot dan toe in molen Het Pinkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPink, het

Oliemolen te Koog, in eigendom van Vereniging de Zaansche Molen. De windbrief werd gegeven in oktober 1620. Hij werd gebouwd als wipmolen; in 1751 werd deze vervangen door een achtkante bovenkruier. Oorspronkelijk had deze een met hout beklede kap, deze werd vervangen door rietbedekking nadat de molen in maart 1876 door storm zwaar was beschadigd. In november 1903 werd de molen opnieuw door storm beschadigd.
tentoongesteld, kreeg een vaste plaats in het museum.

Het museumbezoek is sterk gestegen. Kwamen er in 1973 nog slechts 5000 bezoekers, in 1988 was dat aantal 15.500. Conservator Ton Neuhaus ontving in 1989 een 'Zilveren anjer', omdat hij 'twintig jaar lang met fantasie en volharding had gevochten voor de molens, het museum en de betrokkenheid van de Zaankanters bij hun tradities en historisch bezit'.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/molenmuseum.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)