parken

In de Zaanstreek zijn pas sinds het einde van de 19e eeuw enkele parken ingericht. De oudste zijn:

 • het Volksparkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVolkspark

  Cornelis Corver van Wessem Park in Zaandam-West, tussen de Provincialeweg en de Vaart, westelijk van de naar het park vernoemde Parkstraat. In 1889 schonk houthandelaar Cornelis Corver van Wessem (1826-1897) het Volkspark vanwege de viering van zijn 40-jarig huwelijk. Hij werd zelf verantwoordelijk voor de kosten van het onderhoud.
  ingericht in 1890 in Zaandam-West, in 2009 grootschalig gerenoveerd,
 • het Wilhelminaparkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWilhelminapark, het

  Park en vereniging te Wormerveer.

  Vereniging Het Wilhelminapark werd opgericht in maart 1898 met als doel 'het aanleggen, onderhouden en beheren van wandelplaatsen, toebehorende aan de vereniging en gelegen in Wormerveer tussen de
  te Wormerveer uit 1898,
 • het Kogerparkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKo(o)gerpark

  De weduwe A. Honig-Kluyver schonk de gemeente Koog aan de Zaan op 9 december 1925 twee hectare grond en een huis, gelegen tussen de Hoogstraat en de Dors. Ze bepaalde dat de grond te allen tijde moest worden bestemd voor een park. De gemeente Koog aan de Zaan begon daarop een inzamelingsactie die 35.000 gulden opleverde. De opbrengst werd besteed aan de aanleg van het Wandelpark Koog, ook wel Ko(o)gerpark genoemd.
  of het Wandelpark Koog, in de jaren '20 aan de gemeente geschonken, is met zijn 2 hectare van bescheiden omvang.
 • Het Agatheparkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAgathepark

  Ongeveer 5,5 ha groot park in Krommenie, voor een deel uit waterpartijen bestaand, gelegen aan Parklaan en Eikelaan, langs de Noorder-Durgsloot. De oorspronkelijke naam van het weiland waar nu het Agathepark ligt, is ‘Vlieland’.

  Het weiland werd overgenomen in de jaren 1929-1931 van enkele boeren, gefinancierd en aangelegd in het kader van de werkverschaffing door de ondernemers
  in Krommenie ongeveer 5,5 hectare grote is in 1929 eveneens een schenking geweest.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn verscheidene parken in of nabij nieuwbouwwijken aangelegd, te weten:

 • het Rosariumparkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRosariumpark

  Het Rosariumpark in Krommenie is een van de laatst aangelegde parken van Zaanstad. De inrichting ervan vond plaats in de jaren zeventig. Het resultaat was een open park, met relatief veel water en gras en tamelijk weinig bomen. De beplanting is vooral te vinden aan de westrand, sober en overwegend inheems. Het Rosariumpark kent zodoende een veel eenvoudiger opzet dan de klassieke parken uit de eerste helft van de twintigste eeuw, die qua formaat wel zijn te vergelijken met het Rosa…
  in Krommenie, bijna 6 ha,
 • het Happébos in Assendelft, ongeveer 10 ha, overigens meer recreatiebos dan park,
 • het Burgemeester in 't Veldparkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigIn 't Veldpark

  Al in 1928, zo blijkt uit de gemeentelijke archieven, is de behoefte uitgesproken aan een groot groen- en wandelgebied in Zaandam. Pas in 1946 werd vastgelegd dat dit gebied moest komen op de locatie waar nu het Burgemeester J.J. in ’t Veldpark ligt. In het bestemmingsplan werd toen een terrein gereserveerd waar een park, sportterrein en woningbouw moesten komen.
  met belendende Heemtuin in Zaandam-Oost, ongeveer 10 ha,
 • het Darwinpark, door de Twiskeweg doorsneden in Zaandam-Oost, ruim 17 ha,
 • het Vijfhoekpark in Zaandam-Oost, bijna 19 ha
 • het Noordsterparkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoordsterpark

  Het Noordsterpark, ook wel Recreatiepark Wormerveer genoemd, is begin jaren zeventig aangelegd. De inrichting sloot enigszins aan bij het buitengebied, het Noorderveld. De noord- en westrand werden voorzien van rietland. In het midden van het park kwamen grote waterplassen, in de winter te gebruiken als ijsbaan. De lichtmasten rond één van de plassen wijzen hier ook op. De aanleg van deze ijsbaan werd overigens genomen naar aanleiding van het verdwijnen van de baan langs de Kerkst…
  te Wormerveer, ruim 9 ha. In Zaandijk bevond zich tot aan het begin van de 20e eeuw de zogenoemde Bredenhof, een particulier park van ruime afmetingen waaraan de er op aangelegde Parkstraat en Bredenhofstraat hun naam danken.

Zie ook: Natuur in de Zaanstreek 5.4plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNatuur in de Zaanstreek

Natuur is het totaal der levende organismen, inclusief hun onderlinge relaties. De betrekkingen van organismen (micro-organismen, planten, dieren en mensen) met hun omgeving vormen het studieterrein van de ecologie. In dit artikel wordt vanuit ecologisch standpunt een zo overzichtelijk mogelijke beschrijving gegeven van de natuur in de Zaanstreek. Zie ook:
.

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/parken.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
 • (Externe bewerking)