Het Kopermolenpad, een zijpad van de Oostzijde, dankt zijn naam aan de grote dubbele oliemolen De Kopermolen, gebouwd in 1642 verbrand in 1856. De molen stond aan en ten zuiden van de Kopermolensloot, ten westen en op enige afstand van de Gouw. In 1916 kreeg het Korenmolenpad te kampen met het zeewater. Aan het einde van dat pad, dat in november 1924 de naam Kopermolenstraat kreeg, lag het weiland, dat zich voortzette, onderbroken door hier en daar een dorp, tot de dijk van de Zuiderzee.

Woningbouw

Door architect C. Kater is namens zijn lastgevers, aan het Gemeentebestuur van Zaandam, in mei 1924 het verzoek gedaan, om te midden van de in aanbouw zijnde woningen aan het Kopermolenpad, op de overgebleven bouwterreinen een aantal winkelhuizen te mogen bouwen, waarvan de architectuur zich zal aanpassen bij die van de woningen van de woningbouwverenigingen. Waar in dit complex van ongeveer 300 woningen, vooral voor dagelijkse benodigdheden een aantal winkelhuizen zeer zeker wel op hun plaats zullen zijn, zal op deze wijze dus in een werkelijke behoefte direct worden voorzien.

Vrijdagmorgen 20 juni 1924 werd aan het grote woningcomplex in aanbouw, bij het Kopermolenpad, door P. Dorjee, voorzitter van de vereniging Goed Wonen de eerste steen gelegd in tegenwoordigheid van het bestuur, architect C. Kater, aannemer J. Bakker, opzichter Smit en de aanwezige onderbazen en werklieden.

Door de Moderne Bond van Bouwvakarbeiders is eind juli 1924 een staking geproclameerd op het werk van aannemer J. Bakker; die aan het Kopermolenpad een aantal woningen bouwt voor Zaandams Volkshuisvesting, Patrimonium en Goed Wonen. Oorzaak van deze staking is dat niet wordt voldaan aan de bepaling van het landelijk contract tot doorbetaling van loon op feestdagen. Bij het geschil zijn 17 timmerlieden betrokken, waarvan 11 in de Moderne Bond zijn georganiseerd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kopermolenpad.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)